onsdag 16. november 2016

Følg oss på barentswatch.no

Denne bloggen har siden mars 2011 gitt oppdateringer om selve prosjektutviklingen i BarentsWatch. Mange tjenester har blant annet fått omtale her, men nå håper vi du vil følge oss på:

barentswatch.no/nyheter

tirsdag 19. juli 2016

Oppdateringer i FiskInfo

I perioden rett før sommerferien ble det gjort en rekke oppdateringer av FiskInfo med nye data og tekniske forbedringer - her er en oversikt over noen av disse.

onsdag 11. mai 2016

Oppdatering om BarentsWatch API / maskingrensesnitt

De fleste data som BarentsWatch bruker i våre åpne web applikasjoner er også tilgjengelige for andre systemer. En del benytter vi direkte fra åpne datatjenester hos dataeier mens i andre tilfeller henter rådata inn i våre systemer. For det siste tilfellet er hovedregelen at alt som er tilgjengelig for oss også er gjøres tilgjengelig for andre.

tirsdag 15. mars 2016

Se informasjonsfilmen om FiskInfoStadig flere fiskere benytter seg av tjenesten FiskInfo. Her finner de korrekt, oppdatert og en hensiktsmessig leveranse av informasjon, som er vesentlig for et optimalt fiske med tanke på ressursbruk og oppfølging av regelverk.

Tjenesten er ment for å lette arbeid med planlegging og gjennomføring av fiske. Se vår nye video om FiskInfo her.

Dette er et samarbeid mellom BarentsWatch, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og SINTEF. Tjenesten ble lansert for et år siden, men har hele tiden utvidet innholdet. Les mer på bloggen.


onsdag 9. mars 2016

Søkjar rådgivar/seniorrådgivar i BarentsWatch

No vil vi utvide staben i Tromsø med ein prosjektkoordinator. Arbeidsoppgåver vil vere å delta i utviklingsprosjekt, brukarkontakt, ansvarleg for risiko- og sårbarheitsanalyser og samstundes bidra i utadretta verksemd.

BarentsWatch er ein del av Kystverkets hovudkontor, med 10 tilsette i Tromsø.

Kva for kvalifikasjonar vi søkjar og meir informasjon finnast i kunngjeringa her.fredag 4. mars 2016

BarentsWatch på veggen i Kystens Hus

Torsdag var vi på Kystens Hus, hvor EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker fra Utenriksdepartementet offisielt åpnet huset. Et fantastisk akvarium har de fått, og i andre etasje kan du lære mer om BarentsWatch og flere av våre partnere.

Her kan man teste noen av våre løsninger og verktøy på to interaktive skjermer. Kystverket er allerede med på laget og viser Havbase på en av skjermene.

onsdag 2. mars 2016

Bølgevarsel med vindmålere og havner i kartet

En ny versjon av vårt populære bølgevarsel er nå satt i produksjon. Denne gangen med vindmålere og havner markert i kartet.


Det er Kystverket og BarentsWatch som har fått utviklet en tjeneste for bølgevarsel for farleder, varsel om kryssende bølger og strømvarsel for Saltstraumen.


Test ut tjenesten her: https://www.barentswatch.no/bolgevarsel


Se video for hva som er nytt og hvordan det virker. Husk å velge lyd, fullskjerm og HD.Polytec leverer data til denne varslingstjenesten. Kystvarslene er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service.