torsdag 22. desember 2011

BW ønsker alle ei riktig God Jul

En hektisk høst er over og arbeidet med å forberede det spennende helhetlige informasjonssystemet BarentsWatch skrider frem i god fart.

Prosjektsekretariatet ønsker å takke for alle konstruktive innspill, positivt engasjement og flott innsats i året som har gått.

tirsdag 29. november 2011

Dette gjør Kongsberg SpacetecFirmaet Kongsberg Spacetec fikk kontrakten som leverandør av teknisk rammeverk til BarentsWatch. Teknisk vil Kongsberg Spacetec levere systemets tjenestekatalog i tillegg til en god og dynamisk karttjeneste.


Tjenestekatalogen gir mulighet for registrering av tjenester inn i systemet. Brukeren kan benytte tjenestekatalogen til å søke etter data og tjenester på tvers av leverandører. Kartdelen gir brukerne mulighet for å sammenstille og visualisere geografiske data fra tjenestetilbyderne. Kartdelen og tjenestekatalogen vil være integrerte, slik at søkeresultat og tjenester fra tjenestekatalogen kan visualiseres i kartdelen.

Det leveres også løsning for lagring/henting av brukernes kartsammenstillinger. Og informasjonsdeling, kommentarer og diskusjon mellom registrerte brukerne.

Kongsbergs oppgaver er nå:- Oppfølging av kontrakt og teknisk utvikling med Kystverket
- Overordnet prosjektledelse for leveransen
- Administrasjon av underleverandør Reaktor som vil levere CMS (publiseringsløsning og webdesign) for portalen.

Leveranser fra Kongsberg til prosjektet vil være:
-Systemanalyse og -design
-Systemutvikling - Rammeverk for tjenesteintegrering
-Systemutvikling - integrert kartløsning
-Systemintegrasjon og testing av totalsystemet fram mot endelig 
godkjenning av prosjektleder Kystverket.
-Systemintegrasjon mot Norge Digitalt/GeoNorge.

Teamet
fra Kongsberg Spacetec består av:

Viggo Jensen - prosjektleder
Ken Rune Nilsen - scrumleder
Frank J. Øynes - arkitekt
Ole William Hansen - kvalitetsansvarlig
Karl Johan Grøttum - utvikling/dokumentasjon
Jørn Vegard Røsnes - utvikling/dokumentasjon
Ole Sørslett - utvikling/dokumentasjon


Foto: Kongsberg Spacetec

fredag 11. november 2011

Anbud prosjektledelse

BarentsWatch søker engasjerte prosjektledere.


Parallelt med utviklingen av plattformen for den nye portalen skal det utvikles nye tjenester. Utvikling av disse nye tjenester organiseres i moduler. En modul defineres slik:

  • En modul er et delprosjekt i BarentsWatch.
  • En modul består av en eller flere tjenester.
  • En tjeneste vil medføre ingen, en eller flere anskaffelser.
Alle anskaffelser skal ha kvalitet og innovasjon som første prioritet.


Totalt er det per i dag beskrevet tolv moduler, men flere vil komme. Arbeidet med hver modul skal ledes av en delprosjektleder. Delprosjektlederne vil rapportere direkte til BarentsWatch prosjektleder: Frode Kjersem.


Det må ikke eksistere noen bindinger mellom delprosjektlederen og virksomheter som, på kommersielt grunnlag, har utviklingsoppdrag på samme modulen.


Våre partnere vil ha en rolle i utviklingen av modulene, både som dataeiere, tjenesteleverandører og potensielle tjenesteutviklere. Men BarentsWatch ønsker også å tilby partnerne muligheten til å levere tjenester i form av delprosjektledelse. I første omgang gjelder dette modulene "Administrative bestemmelser" og "Havneportal".


Alle partnerne er velkommen til å levere tilbud på delprosjektleder-tjenester.


Konkurransegrunnlag, modulbeskrivelser og bistandsavtaler oversendes etter henvendelse til Gro Kibsgaard. 


e-post gro.kibsgaard@kystverket.no

tirsdag 8. november 2011

Nye tjenester i støpeskjeia

BarentsWatch skal samle og tilgjengeliggjøre informasjons- og nettjenester som i dag er spredt hos mange ulike dataeiere og som til dels er lite synlig og vanskelig tilgjengelig for mange.

I tillegg til det, skal prosjektet utnytte synergiene av mengden tilgjengelig informasjon til å se på mulighetene som ligger i å kunne kombinere data fra de 27 partnerne, og anvende moderne teknologi til å utvikle helt nye informasjonstjenester.

Idéutvikling og kartlegging av udekte informasjonsbehov i det landskapet BarentsWatch-portalen skal operere i, har pågått siden januar i år. Både Ressursgruppa (med representanter for alle partene) og prosjektets brukerpanel (representanter for prioriterte målgrupper) har deltatt.

Det jobbes nå med å beskrive innholdet og funksjonaliteten i disse spennende tjenestene. Videre vil det bli utarbeidet kravspesifikasjoner. Hele tolv delprosjekter står foreløpig på ønskelista. Delprosjektene representerer tematiske ”moduler” som dekker behov hos sentrale brukergrupper og som per i dag ikke tilbys noe annet sted.

BarentsWatch er i så måte en unik møteplass og et spennende tverrfaglig forum der nye muligheter luftes og kan realiseres.


Utviklingen av modulene vil bli igangsatt trinnvis, og hver av delprosjektene vil bli styrt av en egen delprosjektleder, med ansvar for å jobbe frem og iverksette modulen i BarentsWatch. Delprosjektleder-oppgavene (en for hver modul) lyses ut både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt. Partnerne vil motta egen henvendelse.

Prosjektpartnerne vil bli trukket inn i delprosjekter etter kompetansebehov, for å bidra både i spesifikasjonsarbeidet og i levering av relevante data/tjenester som .

Her er de ti delprosjektene som i første omgang er tenkt utviklet for BarentsWatch-portalen.(Klikk for større bilde)
Ikke alle disse tjenestene vil være klar til lansering neste sommer.
BW-portalen har organisasjon, teknologi og økonomi til å være et spennende utviklingsforum også etter lansering av de første tjenestene. 

torsdag 3. november 2011

Dette gjør Reaktor

Firmaet Reaktor er ansvarlig for leveranse av systemet for administrasjon av innholdet i den kommende portalen - et såkalt Content Management System (EPiServer CMS). Dette er systemet som alle som skal legge inn innhold på nettstedet vil komme til å bruke.

I tillegg leverer de følgende til prosjektet:
 • Målgruppeanalyse
 • Interaksjonsdesign - Utformer grovskisser (wireframes) for hvordan brukeren kan interagere med nettsidene.
 • Informasjonsarkitektur - Organisering og strukturering av innholdet i portalen.
 • Grafisk design og nettprofil - utvikling av det grafiske og visuelle uttrykket for portalen
 • Grensesnittutvikling som er HTML (hypertext markup language) og CSS (cascading style sheets) kode. (kalt "frontend" utvikling.)
 • Systemutvikling (kalt "backend" utvikling). - EPiServer CMS relatert utvikling samt integrasjon mot leverandør av teknisk rammeverk, Spacetec, sine karttjenester og andre tredjeparts løsninger.
 • Prosjektledelse

Status:Forrige uke gikk med til å ferdigstille målgruppeanalysen. Innspill fra brukerpanelet gjennomgås. Resultatet av dette er klart denne uken.

Det jobbes videre med grafisk design. Første forsideutkast er laget. Det ser lovende ut.
Det er også laget utkast til kartside og artikkelside med tekst. Nå skal det lages skisser for temaside, søkeside og den skreddersydde Min side. (Egen presentasjon av Min side-tanken vil følge når mer er klart)

Videre foregår en del tekniske avklaringer og koordinering mellom Reaktor og Kongsberg i forhold til kvalitetssikring og fremdrift.

Vi er i rute.

Teamet fra Reaktor består av:
 • Richard Park Sneesby – Grafisk designer og frontend utvikler
 • Stina Ramdahl Turkerud – Interaksjonsdesigner
 • Kim Vågenes – Prosjektleder
 • Jan Petter Hoel – Prosjektleder
 • Dennis Persson – Teknisk ansvarlig utvikling
 • Erik Skaug – Utvikling
 • Bjørn-Vegard Thoresen – Utvikling
 • Gorm Steine-Eriksen – QA/rådgiver

fredag 28. oktober 2011

Gode utviklingsmøter

De siste ukene har det vært avholdt møter både i Ressurgruppa (med representanter fra alle bidragende parter) og i brukerpanelet (representanter fra prioriterte målgrupper)

Møtene har gitt gode innspill til den videre utviklingen.


- Det er en spennende fase vi er inne i, sier prosjektleder Frode Kjersem.
Det er nå vi staker ut kursen og gjør prioriteringer i forhold til hva som skal være klart til lanseringsdato.

En intensiv periode står foran oss, der mange parter, både internt og fra eksterne konsulenter, skal bidra til å ferdigstille de bestillingene vi er i ferd med å utforme.

Valgt leverandør Kongsberg Spacetec er godt igang med forberedelsene av det tekniske rammeverket for portalen. Og underleverandør Reaktor jobber, i samarbeid med brukerpanel og prosjektgruppa med utkast til brukervennligheten - hvordan portalbrukerne skal interagere med websidene, og webprofil (layout og grafisk profil).

Om ikke lenge vil man ha skisser klar for hvordan inngangssiden vil kunne se ut.
Pilot-versjonen som vil være klar rett etter nyttår, med tilgang for deltakerne i prosjektet.

Kalenderen for BarentsWatch er nå oppdatert med videre planer og møter de kommende månedene. Du finner den i den loddrette menyen i toppen.

Ressursgruppa møter 16-17 januar i Tromsø, og vil da jobbe med å gi viktige innspill til forbedringer til pilotversjonen. Mer informasjon og tjenesteutviklingsarbeidet vil følge neste uke.

Søker webansvarlig for portalen

BarentsWatch-prosjektet lyser nå ut den spennende stillingen som webansvarlig for den kommende portalen.
Personen vil delta i utviklingsarbeidet frem mot lansering, og senere stå for drift og delta i videreutvikling.

Mer om BarentsWatch-prosjektet finner du her på bloggen.
En kort introduksjonstekst leser du her.

Les mer / søk på stillingen her. (Lenke til Kystverkets digitale søkeside)

torsdag 6. oktober 2011

Foreslår 30 mill til BarentsWatch i 2012

- BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en viktig del av regjeringas nordområdestrategi. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til BarentsWatch i budsjettet for 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

fredag 30. september 2011

BarentsWatch Hovedrapport

Hovedrapporten som ligger til grunn for igangsetting av BarentsWatch prosjektet, kan leses her. 

Og vil i det videre også finnes i arkfanen Mandat i øverste linje.

Tredje møte i brukerpaneletRepresentanter for de første prioriterte målgruppene for den kommende BarentsWatch-portalen, var mandag 26. september samlet til sitt tredje workshop-møte.

Samlingen ble brukt til å se på prioriteringer av innhold og funksjonalitet i det videre utviklingsarbeidet, og gruppen kom med gode og nyttige innspill til den videre prosessen.

- Tilbakemeldingene fra denne gruppen er svært viktig for at portalen skal bli så nyttig og så god som mulig, sier prosjektleder Frode Kjersem. Gjennom dialogen med potensielle brukergrupper sørger vi for å gjøre kvalitetssikrede valg  for å gjøre portalen til den nyttige informasjonskilden som vi ønsker at den skal være.

Godt og nyttig møte
Brukerpanelet var i løpet av møtet innom tema som forventede besøkstall, prioriteringer for utvikling av nye tjenester og spesifikasjoner av disse.

Gruppen ga også innspill til utkastet til personas, som er personliggjorte eksempler for de prioriterte hovedmålgruppene til portalen. Disse brukes som ledetråder i utviklingsarbeidet, for å sjekke at man tar valg som gjør at portalen kan dekke så mange av målgruppenes behov som mulig.

- Deltakerne er engasjerte og iderike, forteller ansvarlig for brukerpanelet, Frode Skjævestad. Innspillene de gir gjør oss enda bedre i stand til å sette oss inn i hverdagen til disse målgruppene, og informasjonsbehovene som BarentsWatch skal søke å dekke. Deres entusiasme for prosjektet styrker troen vår på at vi er i ferd med å lage noe som er både nytt, nyttig og spennende, sier han.

Konsulentselskapet Reaktor, en underleverandør av Kongsberg Spacetec i denne sammenhengen, var også til stede for å presentere sine arbeidsmetoder for å utvikle brukervennlighet og gode løsninger for interaksjon i den kommende portalen.

Neste møte vil bli 24. oktober.


Ansvarlig for brukerpanel-arbeidet for BarentsWatch er Frode Skjævestad.
(gjemt bak bakre laptop i workshop-møtet på mandag)
Polarinstituttets Dag Vongraven skimtes via Skype til høyre. Dette er BarentsWatch's brukerpanel:


Jon Arne Grøttum – Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Nils Torsvik – Fiskeribladet Fiskaren
Harald Østensjø – Fiskebåt
Evy Jørgensen – Fylkesmannen i Troms
Jan Magne Markussen – Ocean Future
Rune Mjøs  - Norsk havneforening
Dag Vongraven – Norsk Polarinstitutt(delvis via Skype)

Kim Vågenes – Reaktor 
Stina Ramdahl Turkerud – Reaktor

Gro Kibsgaard-Petersen– Kystverket/BarentsWatch
Frode Skjævestad – Avinet/BarentsWatch

Ikke til stede på møte nr. 3:
Aase Refsnes – Naturvernforbundet
Tor Husjord – Maritimt Forum Nord/Rederiforbundet
Svein Hoel – Tromsø Offshore

Det jobbes også med å finne en som kan representere petroleumsvirksomhet og offentlig forvaltning på nasjonalt nivå. 

mandag 12. september 2011

Signerte kontrakt til 12 million


Med klimaendringene åpner nye muligheter seg for bruk av nordområdene, blant annet for skipstrafikk og økt næringsaktivitet. For å kunne ta ansvarlige valg for eventuell ny og økt aktivitet i våre nordlige kyst- og havområder, trengs dybdekunnskap og en mest mulig helhetlig forvaltning. 
Som svar på denne utfordringen, leder Kystverket, på oppdrag fra Regjeringen, arbeidet med å utvikle BarentsWatch - en ny og spennende nettportal til nytte for alle med interesser innen nordlige kyst- og havområder. Portalen vil formidle både sanntidsdata og historiske data, noe som gjør det mulig å få både øyeblikksbilder over status i et gitt område innen flere fagområder, men også å se på utviklingen av et område og ulike tema for dette, over tid.
Milepæl
Det tekniske rammeverket skal danne grunnlag for integrering av en enorm mengde informasjon fra til nå 27 statlige aktører, som skal kunne presenteres både i karttjenester og i mer tekstbaserte formater. I tillegg vil det være base for utvikling av helt nye nettjenester. Etter prekvalifisering og anbudsrunder har Kongsberg Spacetec trukket det lengste strået. Fredag 9. september underskrev BarentsWatch kontrakt med leverandør av teknisk rammeverk for portalen.-Kongsberg Spacetec er en solid aktør som vi forventer kan tilføre prosjektet mye, sier Frode Kjersem, prosjektleder for BarentsWatch. Vi er så langt svært fornøyde med valget.
Bildet: Spacetec-direktør Bjørn Arne Kanck (t.v) og prosjektleder BarentsWatch, Frode Kjersem, underskriver her kontrakten som danner grunnlaget for den tekniske oppbyggingen av den nye statlige nettportalen. Bak: Utviklingsdirektør i Spacetec Viggo Jensen. Foto: itromsø

fredag 2. september 2011

Møte i Styringsgruppa avholdt

BarentsWatch-prosjektets Styringsgruppe hadde første møte etter sommerferien torsdag 25. august.
Styringsgruppen består av etatsledere for ti av de statlige partnerne i prosjektet, ledet av kystdirektør Kirsti Slotsvik. For fullstendig liste over BarentsWatch samarbeidspartnere, se her

På sakslista stod saker som en eventuell navneendring, utkast til kontrakt med hver enkelt partner, og
avklaringer av utfordringer knyttet til forholdet mellom åpen/lukket.

Navneskifte
Styringsgruppen greide ikke å samle tilslutning til noen av de innkomne forslagene etter sommerens navnekonkurranse.
Det var kommet inn mange gode navneforslag, men etter en totalvurdering har styringsgruppen bestemt seg for å bygg videre på BarentsWatch navnet.

Formalisering av samarbeidDet har over lengre tid vært arbeidet med å  få etablert en partneravtale mellom BarentsWatch og samarbeidende etater. Styringsgruppen behandlet et forslag til slik avtale. Endelig avtale ble ikke vedtatt da styringsgruppen bl.a. ønsker å se nærmere på forholdet til åpen/lukket del samt Norge Digitalt. Det forventes at man i neste møte den 6. oktober lander avtaleteksten.

Overordna føringer
Styringsgruppen arbeider også med å få etablert en samlende visjon og målsetning for prosjektet som skal danne en rød tråd for det videre arbeidet. Bl.a. vil dette danne grunnlaget for hva kjernevirksomheten til BW som organisasjon skal være, hvordan vi skal organisere oss og hva vi bl.a. skal fundamentere kommunikasjonsstrategien og andre strategier på.
Dette vil det bli arbeidet videre med til og i neste møte

Som en del av prosjektet skal det utredes framtidig organisering av BW. Vi avventer beslutning om etablering/ikke etablering av lukket del før vi iverksetter utredning. Styringsgruppen har som siktemål at man til møtet den 20. desember kan drøfte et forslag til organisering.

Til da vil prosjektorganisasjonen jobbe videre med dialogen med partnerne og brukerpanelet, og forberede etableringen av det tekniske rammeverket, forberede sammensyingen av data fra alle bidragsytere, og fortsette utviklingen av flere nye tjenester.

Nytt om status i arbeidet med teknisk rammeverk vil følge i  neste uke.

mandag 8. august 2011

To dager igjen av navnekonkurransen

Det har til nå kommet inn 44 forslag i konkurransen om den nye nettportalens navn. Spennende!
Konkurransen varer ut onsdag, så det er fortsatt mulig å bli med.
Premien til vinneren er en tur for to til Svalbard.

For de som vil abonnere på nye innlegg fra bloggen, kan man
a) legge til epostadressen sin i høyre kolonne (og bekrefte lenken som kommer i Innboksa di)
eller
b) abonnere på en RSS-feed: http://feeds.feedburner.com/blogspot/BWblogg

BarentsWatch-sekretariatet er tilbake fra feriemodus, og bretter opp ermene for en kreativ og produktiv prosjekthøst.

mandag 4. juli 2011

Leverandør av teknisk rammeverk valgt


Etter anbudsrunde med prekvalifisering av leverandører og en runde med konkrete tilbud på det tekniske rammeverket, er beslutningen nå tatt: 

Den som skal få levere løsning for det tekniske rammeverk for den kommende BarentsWatch-portalen er leverandøren Kongsberg Spacetec.

Av de fire tilbyderne, var det Kongsberg Spacetec som nådde høyest både på pris og teknisk kvalitet.

- Vi er svært fornøyde med valget, sier prosjektleder Frode Kjersem. Kongsberg Spacetec er et bunnsolid foretak med tung kompetanse på de områdene vi trenger. Vi ser frem til et godt samarbeid og et godt resultat, sier han.

onsdag 29. juni 2011

Bli med i navnekonkurransen


Hva skal den kommende portalen hete? Vær med å kom med forslag og delta i trekningen av en tur for to til Svalbard.

Navnekonkurransen pågår til 10. august.

For å delta, legg inn en kommentar under dette innlegget.
Trykk på Legg inn en kommentar, og følg anvisningen.
NB - det er viktig at forslaget signeres med navn og arbeidssted (ev. epostadresse), slik at en eventuell vinner kan kontaktes.

For mer om navnekonkurransen, se her.

Navnekonkurranse for ny nettportal

En ny statlig nettportal om nordområdene er under oppbygging.

Geografisk
skal den dekke kyst- og havområdene fra Sør-Sverige, til Grønland til Nordpolen.

Tematisk skal den samle og presentere informasjon for marine- og maritime næringer, petroleumsvirksomhet, miljø/klima og myndighetsutøvelse. Hva skal den hete? Bli med i navnekonkurranse med reise som premie!


Portalens visjon
Den nye nettportalen, som skal gå på lufta i mai neste år, tar mål av seg til å bli den foretrukne informasjonskilden for mennesker som søker informasjon om de nordlige kyst- og havområder. Prosjektet har til nå 27 bidragende partnere i form av statlige etater og forskningsinstitusjoner. De verdifulle dataene disse sitter på, hver på sin kant, blir grunnlaget for de tjenestene den nye portalen vil tilby. Portalen vil slik kunne presentere et samlet bilde av en rekke temaområder innen sitt geografiske område. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig skal være både nåtidsinformasjon, historiske data og aggregerte data. Portalen vil således kunne tilby både informasjon om området over tid, og også øyeblikksdata. Dette gir oss muligheter til økt oversikt og ny kunnskap om områdene.

Tanker om navn
Navnet på det som skal bli en informasjonsportal for nordområdene, har i etableringsfasen gått under arbeidstittel BarentsWatch. Navnet vil bestå som prosjektnavn. Det er nettportalen som nå trenger navn.
Det store geografiske området er vanskelig å definere i korte ordelag. Men det er viktig at navnet signaliserer at dette handler om et større geografisk område enn Barentshavet.
”Watch” har til nå vært brukt for å signalisere at den nye oversikten som portalen vil tilby, gir signaler om muligheten for å passe på, se, overvåke, følge med.

Portalen må naturlig nok ha et navn som ikke er i bruk allerede. Nettstedet vil på sikt også kunne få internasjonal omtale og bruk. Et navn som kan fungere på både norsk og engelsk hadde derfor vært optimalt.

Navnet skal helst gjenspeile innholdet. Og forhåpentligvis trigge nysgjerrigheten til å utforske, og til å ta i bruk.
For mer om portalen

Premie: reise for to
Premien til den som kommer med det beste navneforslaget, er en tur for to til Svalbard! Skulle det bli en svalbard-boer som stikker av med seieren, vil premien bli en tur for to til valgfri by på fastlandet.

Navnekonkurransen er åpen til 10. august.
Klikk her for å delta.

BarentsWatch i juli

Medarbeiderne i prosjektorganisasjonen avvikler ferie i juli.
Her er kontaktpersoner for denne måneden:

2-11 juli: Lidvard Måseide (91 10 57 11)
12-17 juli: Frode Kjersem (tlf 41 65 87 80)
18 -30 juli: Gro Kibsgaard-Petersen (tlf 99 52 67 65)
1 aug --> Frode Kjersem og Gro Kibsgaard-Petersen som vanlig.

God ferie til alle BarentsWatch-interesserte og samarbeidspartnere!

Stikkord om den kommende portalen

 

mandag 27. juni 2011

Dialog med målgrupper


I forrige uke møttes de første deltakerne til det som skal være BarentsWatch’ brukerpanel. Det var representanter for de ulike målgruppene portalen i første omgang er ment for, som kom sammen. Anledningen ble brukt til å gi dem en felles forståelse for hva BarentsWatch skal være, og for hvilken rolle prosjektet ønsker at deltakerne skal ha.

-          Innspill fra potensielle brukere er essensielt for at vi skal kunne utvikle en nettportal som blir så nyttig som vi ønsker at den skal bli, sier prosjektleder Frode Kjersem. Dette samarbeidet har vi sett frem til og har store forventninger til.

Sammensetningen av deltakerne er gjort med tanke på å dekke over de fleste hovedmålgruppene  for den kommende nettportalen. De representerer både en arbeidsplass men samtidig også sin bransje. Gruppen vil være med på  å utforme krav og vil kunne påvirke utviklingen av funksjoner og tjenester til portalen.

-          Det ble et positivt møte, forteller Frode Skjævestad, som stod ansvarlig for gjennomføringen fra BarentsWatch’ prosjektorganisasjon.  Deltakerne var positive og engasjerte, noe som er et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet.

Brukerpanelet består av representanter fra følgende interesseområder:
·        Maritime næringer
·        Offshorenæringen
·        Miljøorganisasjoner
·        Forvaltning
·        Forskning
·        Fiskerinæringen
·        Havbruksnæringen
·        Mediebedrifter

Brukerpanelets neste møte vil finne sted 22. august. Frem til den tid vil brukerrepresentantene presentere BW-prosjektet i egen organisasjon og samle innspill til den videre utviklingen.

For ytterligere informasjon om BarentsWatch brukerpanel:
Frode Skjævestad: fs alfa avinet no

fredag 24. juni 2011

Nyttig møte på Svalbard


Møtet med sentrale fag- og forskningsmiljøer på Svalbard ble nyttig. Deltakerne ga gode og konstruktive innspill til det videre arbeidet.

Svalbardposten har i denne ukens utgave en egen reportasje om møtet. Les mer her.

Ønsket siste nytt om BW


Utenriksminister Jonas Gahr Støre var tirsdag 22. juni på besøk i Tromsø. I den forbindelse ba han om en samtale med prosjektleder Frode Kjersem, for en oppdatering om BarentsWatch-prosjektet. Tema som status og progresjonsplan, finansiering og åpen / lukket del var oppe i løpet av samtalen. Med i møtet var også Kystverkets Avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet, Arve Dimmen.

Gahr Støre har stor tro på prosjektet, og også visjoner for at BarentsWatch kan bli starten på et større internasjonalt samarbeid.

Utenriksministerens hovedærend i Tromsø denne dagen var å holde et innlegg på NATOs parlamentarikerforsamling. I foredraget presenterte han også BarentsWatch.

Fra møtet i NATOs parlamentarikerforsamling.

foto 1. cappelendamm.no
foto 2: ud.no

mandag 20. juni 2011

Presenterer BW for et internasjonalt publikumProsjektet BarentsWatch vil tirsdag 21. juni bli presentert på den internasjonal konferansen C-SIGMA, som avholdes i Frascati, like ved Roma, Italia. Arrangementet, som avholdes som en workshop, samler fagekspertise fra mange land på området satelittbasert skipsovervåkning.

Målet med det internasjonale initiativet til arrangementet, er å øke samarbeidet om samling og deling av satelittdata for maritim overvåkning. Samtidig som man vil se på fremtidige rombaserte løsninger som kan integreres inn i eksisterenede overvåkningssystemer.


Det er Norsk Romsenters Guro Dahle Strøm, seksjonssjef for nasjonale programmer innenfor jordobservasjon ved Norsk Romsenter, som vil presentere prosjektet for det fagtunge publikumet. Strøm er også del av BWs Ressursgruppe


Mer om C-SIGMA

onsdag 8. juni 2011

BarentsWatch søker integrasjonsarkitekt

Integrasjonsarkitekten får ansvaret for teknisk utvikling av den nye nettportalen som skal integrere informasjon fra 25+ etater i fem departement.

Dette blir en spennende og utfordrende jobb. Samarbeid med høykompetente miljø må forventes.
Søk selv eller tips andre som kan ha interesse av en slik jobb. Vi ønsker å finne den beste.

Frist: Snarest.

Samler Svalbard-miljøene


Onsdag 15. juni samler BarentsWatch-prosjektet sentrale fag- og forskningsmiljøer på Svalbard til møte. Anledningen brukes til å gi de ulike aktørene der felles informasjon omkring tankene bak og statusen for arbeidet med BarentsWatch-portalen.

Det vil også bli satt av tid til et workshoparbeid for å finne ut både hva de ulike miljøene kan bidra med, og ikke minst, hvilke behov de har som BW-prosjektet kan bidra til å fylle.

- Vi ser frem til et interessant og givende møte, sier prosjektleder Frode Kjersem. Svalbard er et viktig fokusområde for prosjektet. Forhåpentligvis kan dette avstedkomme et langsiktig og fruktbart samarbeid med sentrale aktører der.

Med på møtet fra BW-prosjektet vil også være kommunikasjonsansvarlig Gro Kibsgaard-Petersen.

mandag 6. juni 2011

Ja eller nei for Lukket del

Fredag 10. juni trer Departementsgruppen i BarentsWatch-prosjektet sammen.
På sakslista står vurdering av etablering av lukket (etatsbegrenset) del av informasjonsportalen.
Beslutningsunderlaget for behandlingen er utarbeidet av prosjektgruppen, og er resultatet av mange måneders utviklingsarbeid.

Vi vil komme med en oppdatering så snart møtereferat etter onsdagens møte foreligger.

Vil du legge igjen en kommentar eller et spørsmål, trykk på kommentar-lenken nederst i innlegget.

mandag 23. mai 2011

Systemarkitekt på plass


BarentsWatch prosjektet har behov for fagkompetanse som kan koordinere den tekniske utviklingen av portalen. I to runder har en slik stilling vært utlyst, uten at ønsket kompetanse har blitt funnet.

Etter en begrenset anbudsrunde, har BarentsWatch nå gjort avtale med Tromsø-firmaet Invenia, om leie av en konsulent til dette formålet for den perioden det er behov.

Invenia-konsulenten er nå på vei inn i prosjektgruppa. Den første oppgaven vil være å bidra i vurderingen av innkomne tilbud på teknisk rammeverk. (se forrige bloggpost)

Åpner tilbud på rammeverk

De fem prekvalifiserte leverandørene hadde frist til fredag 20. mai med å levere tilbud på teknisk rammeverk for BarentsWatch portalen. Av de fem, var det fire som leverete tilbud.

De fire er: Cap Gemini, Logica, Saab Technologies Norway, Kongsberg Spacetech. Den femte prekvalifiserte, Bouvet, måtte melde pass pga. kapasitetsproblemer.

I dag, mandag 23. mai, åpnes de innkomne tilbudene. En prosjektgruppe, bestående av fagfolk fra Kystverket, Meteorologisk Institutt, Statens Kartverk og Invenia, går nå inn i en intensiv periode for å vurdere tilbudene.

Målet er å underskrive en avtale med leverandør av teknisk rammeverk for portalen ultimo juni.

tirsdag 19. april 2011

Ti er blitt til fem

De ti tilbyderne som leverte anbudspapirer innen fristen 8. april har nå blitt grundig vurdert. To av dem er diskvalifisert pga formaliafeil i tilbudet. Fem av dem er nå kvalifisert til å delta i den videre anbudsprosessen.

De fem får nå tilsendt konkurransegrunnlaget - en kravspesifikasjon av det tekniske rammeverket for BarentsWatch - som nå skal anskaffes. De fem tilbyderne skal så gi tilbud på rammeverk med hovedbestanddelene karttjeneste, metadata, publisering og design.

Frist for levering av tilbud er 20. mai kl. 12.

tirsdag 12. april 2011

Ti tilbydere med i prekvalifiseringen

Ved fristens utløp var det innlevert ti søknader om prekvalifisering som leverandører av BarentsWatch' tekniske rammeverk. Det ser ut som om at det er lagt mye energi i arbeidet med søknadene. Av søkermassen vil det, etter bestemte evalueringskriterier, bli valgt ut 3 – 5 som vil følge med i den videre anbudskonkurransen.

tirsdag 29. mars 2011

Hva skal portalen hete?


BarentsWatch er, som mange vet, ikke et dekkende navn i forhold til mandatet for prosjektet. Folk spør oss hvorfor dette navnet brukes når fokusområdet for portalen er så mye større. Fra workshop’er med partnerne kommer dette signalet tydelig tilbake. Også fra Ressursgruppen og flere kommunikasjonsfolk. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at navneendring vurderes.
Vær med å gi respons.

fredag 18. mars 2011

Positivt møte med Styringsgruppa

Tirsdag 15. mars hadde Styringsgruppa i BarentsWatch møte. Man diskuterte, på basis av prosjektgruppens fremlagte materiale, hva som skal være nettportalens egenskaper og særtrekk i forhold til andre nettsteder. Og også hva som er mest hensiktsmessig kurs for det videre arbeidet.

torsdag 17. mars 2011

Universitetetet på Svalbard ny partner


Etter møte onsdag 16. mars, er det nå klart at Universitetetssenteret på Svalbard går inn som partner i BarentsWatch-prosjektet. Det vil si at de fra nå av vil være fast deltaker i Ressursgruppa.
- Det er gledelig at UNIS nå går aktivt inn i utviklingsarbeidet, sier prosjektleder Frode Kjersem. Og det er helt i tråd med Styringsgruppas ønske om å få på plass en egen Svalbardgruppe i prosjektet.

UNIS' representant i Ressursgruppa vil være Fred S Hansen.
Neste møte i Ressurgruppa vil bli første uka i mai. Før det vil prosjektgruppa jobbe med å få til en egen workshop i Longyearbyen, med deltakere som har interesser i området.

mandag 14. mars 2011

Prekvalifiseringen av leverandører i gang

En kravspesifikasjon for teknisk rammeverk til den kommende nettportalen er utarbeidet, og nå lagt ut på DOFFIN. Utlysningen definerer krav til fire ulike moduler av rammeverket: metadata, kart, CMS (publiseringsløsning) og design.

Ved å lyse ut oppgaven, ønsker BarentsWatch å sørge for å finne de aller beste leverandørene til oppgavene. Ved fristens utløp vil man vurdere kandidatene, og velge EN leverandør som blir ansvarlig for rammeverket. Denne vil kunne levere alle fire deler av rammeverket, eller kunne skaffe underleverandører, dersom det er nødvendig.

Der er allerede registrert 5-6 interesserte leverandører. Anbudskonkurransen har frist 11. april.

torsdag 10. mars 2011

Møte i styringsgruppa

15. mars er det klart for møte i BarentsWatch styringsgruppe. Prosjekgruppen har ferdigstilt en viktig fase med innsamling av informasjon og etablering av samarbeid med partnerne. I møtet vil styringsgruppa behandle materialet som er fremarbeidet til nå.
Prosjektleder Frode Kjersem ser frem til å få respons fra styringsgruppens medlemmer på det arbeidet som er gjennomført og det som planlegges fremover.

Ny sak vil følge etter møtet