tirsdag 29. mars 2011

Hva skal portalen hete?


BarentsWatch er, som mange vet, ikke et dekkende navn i forhold til mandatet for prosjektet. Folk spør oss hvorfor dette navnet brukes når fokusområdet for portalen er så mye større. Fra workshop’er med partnerne kommer dette signalet tydelig tilbake. Også fra Ressursgruppen og flere kommunikasjonsfolk. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at navneendring vurderes.
Vær med å gi respons.

fredag 18. mars 2011

Positivt møte med Styringsgruppa

Tirsdag 15. mars hadde Styringsgruppa i BarentsWatch møte. Man diskuterte, på basis av prosjektgruppens fremlagte materiale, hva som skal være nettportalens egenskaper og særtrekk i forhold til andre nettsteder. Og også hva som er mest hensiktsmessig kurs for det videre arbeidet.

torsdag 17. mars 2011

Universitetetet på Svalbard ny partner


Etter møte onsdag 16. mars, er det nå klart at Universitetetssenteret på Svalbard går inn som partner i BarentsWatch-prosjektet. Det vil si at de fra nå av vil være fast deltaker i Ressursgruppa.
- Det er gledelig at UNIS nå går aktivt inn i utviklingsarbeidet, sier prosjektleder Frode Kjersem. Og det er helt i tråd med Styringsgruppas ønske om å få på plass en egen Svalbardgruppe i prosjektet.

UNIS' representant i Ressursgruppa vil være Fred S Hansen.
Neste møte i Ressurgruppa vil bli første uka i mai. Før det vil prosjektgruppa jobbe med å få til en egen workshop i Longyearbyen, med deltakere som har interesser i området.

mandag 14. mars 2011

Prekvalifiseringen av leverandører i gang

En kravspesifikasjon for teknisk rammeverk til den kommende nettportalen er utarbeidet, og nå lagt ut på DOFFIN. Utlysningen definerer krav til fire ulike moduler av rammeverket: metadata, kart, CMS (publiseringsløsning) og design.

Ved å lyse ut oppgaven, ønsker BarentsWatch å sørge for å finne de aller beste leverandørene til oppgavene. Ved fristens utløp vil man vurdere kandidatene, og velge EN leverandør som blir ansvarlig for rammeverket. Denne vil kunne levere alle fire deler av rammeverket, eller kunne skaffe underleverandører, dersom det er nødvendig.

Der er allerede registrert 5-6 interesserte leverandører. Anbudskonkurransen har frist 11. april.

torsdag 10. mars 2011

Møte i styringsgruppa

15. mars er det klart for møte i BarentsWatch styringsgruppe. Prosjekgruppen har ferdigstilt en viktig fase med innsamling av informasjon og etablering av samarbeid med partnerne. I møtet vil styringsgruppa behandle materialet som er fremarbeidet til nå.
Prosjektleder Frode Kjersem ser frem til å få respons fra styringsgruppens medlemmer på det arbeidet som er gjennomført og det som planlegges fremover.

Ny sak vil følge etter møtet