tirsdag 29. mars 2011

Hva skal portalen hete?


BarentsWatch er, som mange vet, ikke et dekkende navn i forhold til mandatet for prosjektet. Folk spør oss hvorfor dette navnet brukes når fokusområdet for portalen er så mye større. Fra workshop’er med partnerne kommer dette signalet tydelig tilbake. Også fra Ressursgruppen og flere kommunikasjonsfolk. Styringsgruppen har gitt sin tilslutning til at navneendring vurderes.
Vær med å gi respons.

Hvorfor navneendring?
Det er i særdeleshet Barents-navnet som ikke er beskrivene for prosjektets mandat. I forhold til et mulig navnevalg bør disse argumentene vurderes:
Selv om navnet BarentsWatch har eksistert en stund, må man se på hva som er det mest hensiktsmessige navnet denne nettportalen skal ha i det videre. Foreløpig er det i hovedsak samarbeidspartnere som har hørt om det og brukt navnet. Potensialet for hvem som skal ha nytte og glede av portalen er stort, og ligger utenfor denne begrensede målgruppen. Departements- og etatsfolk kjenner nok til prosjektet til at man kan lære seg et nytt navn.

Beslutningen om navn bør også tas på dette tidspunktet i prosjektet, ikke utsettes, slik at det videre arbeidet med oppbygging av merkenavn, utvikling og kommunikasjon kan skje med det endelige navnet. Å starte den eksterne formidlingen av info om den kommende portalen med et misvisende navn er et uheldig utgangspunkt.

”Navnet må gjenspeile innholdet, og trigge nysgjerrigheten til å utforske, og til å ta i bruk.”
 (sitat kommunikasjonsansvarlig Gro Kibsgaard)Merk
Navnet BarentsWatch går videre og skal betegne et helhetlig system for informasjon og overvåking.
Navneendringen gjelder den åpne informasjonsportalen.

Tanker om nytt navn
Portalen tar sikte på å presentere et samlet bilde av en rekke temaområder for det spesifiserte dekningsområdet. Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig skal være både nåtidsinformasjon, historiske data og aggregerte data.

Ordet ”puls” vil i så måte kunne være beskrivende for noe av ambisjonen med portalen – livsnerve – dynamisk - levende. Ordet er tilnærmet det samme på norsk og engelsk.

”Status”/”state” er også et begrep som gir tydelige signaler. Men selv om det indikerer nåsituasjon, er det kanskje ikke like dynamisk som puls, som signaliserer at det forandres seg kontinuerlig.
Det store geografiske området er vanskelig å definere i korte ordelag. Men det er viktig å signalisere at dette handler om et større geografisk område enn Barentshavet. Gjør vi ikke det, mister vi potensielle besøkende allerede der.

Eneste geografiske samlebetegnelse som kan være dekkende: ”nord” / ”nor”.

Polar” er også nevnt som forslag, og er således mer dekkende enn ”Barents”.

Ellers må det tas med i betraktningen at vi skal ta for oss både kyst- og havområder. Således er ”Ocean” eller ”Hav” ikke fulldekkende ord.

Si din mening
Her følger noen alternativer som vi ønsker tilbakemelding på. Det blir i siste instans departementsgruppen som avgjør et navnevalg. Men innspill mottas med takk. Den uformelle avstemningen er åpen frem til fredag 15. april. Skulle du ha navneforslag som ikke er med i lista, send en e-post til gro.kibsgaard@kystverket.no. Gi uansett en stemme til et av alternativene i lista.  Du kan bare stemme på ett forslag.

Du kan delta ved å klikke på et av valgene i høyre kolonne. Takk for at du deltar!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!