tirsdag 19. april 2011

Ti er blitt til fem

De ti tilbyderne som leverte anbudspapirer innen fristen 8. april har nå blitt grundig vurdert. To av dem er diskvalifisert pga formaliafeil i tilbudet. Fem av dem er nå kvalifisert til å delta i den videre anbudsprosessen.

De fem får nå tilsendt konkurransegrunnlaget - en kravspesifikasjon av det tekniske rammeverket for BarentsWatch - som nå skal anskaffes. De fem tilbyderne skal så gi tilbud på rammeverk med hovedbestanddelene karttjeneste, metadata, publisering og design.

Frist for levering av tilbud er 20. mai kl. 12.

tirsdag 12. april 2011

Ti tilbydere med i prekvalifiseringen

Ved fristens utløp var det innlevert ti søknader om prekvalifisering som leverandører av BarentsWatch' tekniske rammeverk. Det ser ut som om at det er lagt mye energi i arbeidet med søknadene. Av søkermassen vil det, etter bestemte evalueringskriterier, bli valgt ut 3 – 5 som vil følge med i den videre anbudskonkurransen.