mandag 23. mai 2011

Systemarkitekt på plass


BarentsWatch prosjektet har behov for fagkompetanse som kan koordinere den tekniske utviklingen av portalen. I to runder har en slik stilling vært utlyst, uten at ønsket kompetanse har blitt funnet.

Etter en begrenset anbudsrunde, har BarentsWatch nå gjort avtale med Tromsø-firmaet Invenia, om leie av en konsulent til dette formålet for den perioden det er behov.

Invenia-konsulenten er nå på vei inn i prosjektgruppa. Den første oppgaven vil være å bidra i vurderingen av innkomne tilbud på teknisk rammeverk. (se forrige bloggpost)

Åpner tilbud på rammeverk

De fem prekvalifiserte leverandørene hadde frist til fredag 20. mai med å levere tilbud på teknisk rammeverk for BarentsWatch portalen. Av de fem, var det fire som leverete tilbud.

De fire er: Cap Gemini, Logica, Saab Technologies Norway, Kongsberg Spacetech. Den femte prekvalifiserte, Bouvet, måtte melde pass pga. kapasitetsproblemer.

I dag, mandag 23. mai, åpnes de innkomne tilbudene. En prosjektgruppe, bestående av fagfolk fra Kystverket, Meteorologisk Institutt, Statens Kartverk og Invenia, går nå inn i en intensiv periode for å vurdere tilbudene.

Målet er å underskrive en avtale med leverandør av teknisk rammeverk for portalen ultimo juni.