onsdag 29. juni 2011

Bli med i navnekonkurransen


Hva skal den kommende portalen hete? Vær med å kom med forslag og delta i trekningen av en tur for to til Svalbard.

Navnekonkurransen pågår til 10. august.

For å delta, legg inn en kommentar under dette innlegget.
Trykk på Legg inn en kommentar, og følg anvisningen.
NB - det er viktig at forslaget signeres med navn og arbeidssted (ev. epostadresse), slik at en eventuell vinner kan kontaktes.

For mer om navnekonkurransen, se her.

Navnekonkurranse for ny nettportal

En ny statlig nettportal om nordområdene er under oppbygging.

Geografisk
skal den dekke kyst- og havområdene fra Sør-Sverige, til Grønland til Nordpolen.

Tematisk skal den samle og presentere informasjon for marine- og maritime næringer, petroleumsvirksomhet, miljø/klima og myndighetsutøvelse. Hva skal den hete? Bli med i navnekonkurranse med reise som premie!


Portalens visjon
Den nye nettportalen, som skal gå på lufta i mai neste år, tar mål av seg til å bli den foretrukne informasjonskilden for mennesker som søker informasjon om de nordlige kyst- og havområder. Prosjektet har til nå 27 bidragende partnere i form av statlige etater og forskningsinstitusjoner. De verdifulle dataene disse sitter på, hver på sin kant, blir grunnlaget for de tjenestene den nye portalen vil tilby. Portalen vil slik kunne presentere et samlet bilde av en rekke temaområder innen sitt geografiske område. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig skal være både nåtidsinformasjon, historiske data og aggregerte data. Portalen vil således kunne tilby både informasjon om området over tid, og også øyeblikksdata. Dette gir oss muligheter til økt oversikt og ny kunnskap om områdene.

Tanker om navn
Navnet på det som skal bli en informasjonsportal for nordområdene, har i etableringsfasen gått under arbeidstittel BarentsWatch. Navnet vil bestå som prosjektnavn. Det er nettportalen som nå trenger navn.
Det store geografiske området er vanskelig å definere i korte ordelag. Men det er viktig at navnet signaliserer at dette handler om et større geografisk område enn Barentshavet.
”Watch” har til nå vært brukt for å signalisere at den nye oversikten som portalen vil tilby, gir signaler om muligheten for å passe på, se, overvåke, følge med.

Portalen må naturlig nok ha et navn som ikke er i bruk allerede. Nettstedet vil på sikt også kunne få internasjonal omtale og bruk. Et navn som kan fungere på både norsk og engelsk hadde derfor vært optimalt.

Navnet skal helst gjenspeile innholdet. Og forhåpentligvis trigge nysgjerrigheten til å utforske, og til å ta i bruk.
For mer om portalen

Premie: reise for to
Premien til den som kommer med det beste navneforslaget, er en tur for to til Svalbard! Skulle det bli en svalbard-boer som stikker av med seieren, vil premien bli en tur for to til valgfri by på fastlandet.

Navnekonkurransen er åpen til 10. august.
Klikk her for å delta.

BarentsWatch i juli

Medarbeiderne i prosjektorganisasjonen avvikler ferie i juli.
Her er kontaktpersoner for denne måneden:

2-11 juli: Lidvard Måseide (91 10 57 11)
12-17 juli: Frode Kjersem (tlf 41 65 87 80)
18 -30 juli: Gro Kibsgaard-Petersen (tlf 99 52 67 65)
1 aug --> Frode Kjersem og Gro Kibsgaard-Petersen som vanlig.

God ferie til alle BarentsWatch-interesserte og samarbeidspartnere!

Stikkord om den kommende portalen

 

mandag 27. juni 2011

Dialog med målgrupper


I forrige uke møttes de første deltakerne til det som skal være BarentsWatch’ brukerpanel. Det var representanter for de ulike målgruppene portalen i første omgang er ment for, som kom sammen. Anledningen ble brukt til å gi dem en felles forståelse for hva BarentsWatch skal være, og for hvilken rolle prosjektet ønsker at deltakerne skal ha.

-          Innspill fra potensielle brukere er essensielt for at vi skal kunne utvikle en nettportal som blir så nyttig som vi ønsker at den skal bli, sier prosjektleder Frode Kjersem. Dette samarbeidet har vi sett frem til og har store forventninger til.

Sammensetningen av deltakerne er gjort med tanke på å dekke over de fleste hovedmålgruppene  for den kommende nettportalen. De representerer både en arbeidsplass men samtidig også sin bransje. Gruppen vil være med på  å utforme krav og vil kunne påvirke utviklingen av funksjoner og tjenester til portalen.

-          Det ble et positivt møte, forteller Frode Skjævestad, som stod ansvarlig for gjennomføringen fra BarentsWatch’ prosjektorganisasjon.  Deltakerne var positive og engasjerte, noe som er et godt utgangspunkt for det videre samarbeidet.

Brukerpanelet består av representanter fra følgende interesseområder:
·        Maritime næringer
·        Offshorenæringen
·        Miljøorganisasjoner
·        Forvaltning
·        Forskning
·        Fiskerinæringen
·        Havbruksnæringen
·        Mediebedrifter

Brukerpanelets neste møte vil finne sted 22. august. Frem til den tid vil brukerrepresentantene presentere BW-prosjektet i egen organisasjon og samle innspill til den videre utviklingen.

For ytterligere informasjon om BarentsWatch brukerpanel:
Frode Skjævestad: fs alfa avinet no

fredag 24. juni 2011

Nyttig møte på Svalbard


Møtet med sentrale fag- og forskningsmiljøer på Svalbard ble nyttig. Deltakerne ga gode og konstruktive innspill til det videre arbeidet.

Svalbardposten har i denne ukens utgave en egen reportasje om møtet. Les mer her.

Ønsket siste nytt om BW


Utenriksminister Jonas Gahr Støre var tirsdag 22. juni på besøk i Tromsø. I den forbindelse ba han om en samtale med prosjektleder Frode Kjersem, for en oppdatering om BarentsWatch-prosjektet. Tema som status og progresjonsplan, finansiering og åpen / lukket del var oppe i løpet av samtalen. Med i møtet var også Kystverkets Avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet, Arve Dimmen.

Gahr Støre har stor tro på prosjektet, og også visjoner for at BarentsWatch kan bli starten på et større internasjonalt samarbeid.

Utenriksministerens hovedærend i Tromsø denne dagen var å holde et innlegg på NATOs parlamentarikerforsamling. I foredraget presenterte han også BarentsWatch.

Fra møtet i NATOs parlamentarikerforsamling.

foto 1. cappelendamm.no
foto 2: ud.no

mandag 20. juni 2011

Presenterer BW for et internasjonalt publikumProsjektet BarentsWatch vil tirsdag 21. juni bli presentert på den internasjonal konferansen C-SIGMA, som avholdes i Frascati, like ved Roma, Italia. Arrangementet, som avholdes som en workshop, samler fagekspertise fra mange land på området satelittbasert skipsovervåkning.

Målet med det internasjonale initiativet til arrangementet, er å øke samarbeidet om samling og deling av satelittdata for maritim overvåkning. Samtidig som man vil se på fremtidige rombaserte løsninger som kan integreres inn i eksisterenede overvåkningssystemer.


Det er Norsk Romsenters Guro Dahle Strøm, seksjonssjef for nasjonale programmer innenfor jordobservasjon ved Norsk Romsenter, som vil presentere prosjektet for det fagtunge publikumet. Strøm er også del av BWs Ressursgruppe


Mer om C-SIGMA

onsdag 8. juni 2011

BarentsWatch søker integrasjonsarkitekt

Integrasjonsarkitekten får ansvaret for teknisk utvikling av den nye nettportalen som skal integrere informasjon fra 25+ etater i fem departement.

Dette blir en spennende og utfordrende jobb. Samarbeid med høykompetente miljø må forventes.
Søk selv eller tips andre som kan ha interesse av en slik jobb. Vi ønsker å finne den beste.

Frist: Snarest.

Samler Svalbard-miljøene


Onsdag 15. juni samler BarentsWatch-prosjektet sentrale fag- og forskningsmiljøer på Svalbard til møte. Anledningen brukes til å gi de ulike aktørene der felles informasjon omkring tankene bak og statusen for arbeidet med BarentsWatch-portalen.

Det vil også bli satt av tid til et workshoparbeid for å finne ut både hva de ulike miljøene kan bidra med, og ikke minst, hvilke behov de har som BW-prosjektet kan bidra til å fylle.

- Vi ser frem til et interessant og givende møte, sier prosjektleder Frode Kjersem. Svalbard er et viktig fokusområde for prosjektet. Forhåpentligvis kan dette avstedkomme et langsiktig og fruktbart samarbeid med sentrale aktører der.

Med på møtet fra BW-prosjektet vil også være kommunikasjonsansvarlig Gro Kibsgaard-Petersen.

mandag 6. juni 2011

Ja eller nei for Lukket del

Fredag 10. juni trer Departementsgruppen i BarentsWatch-prosjektet sammen.
På sakslista står vurdering av etablering av lukket (etatsbegrenset) del av informasjonsportalen.
Beslutningsunderlaget for behandlingen er utarbeidet av prosjektgruppen, og er resultatet av mange måneders utviklingsarbeid.

Vi vil komme med en oppdatering så snart møtereferat etter onsdagens møte foreligger.

Vil du legge igjen en kommentar eller et spørsmål, trykk på kommentar-lenken nederst i innlegget.