fredag 2. september 2011

Møte i Styringsgruppa avholdt

BarentsWatch-prosjektets Styringsgruppe hadde første møte etter sommerferien torsdag 25. august.
Styringsgruppen består av etatsledere for ti av de statlige partnerne i prosjektet, ledet av kystdirektør Kirsti Slotsvik. For fullstendig liste over BarentsWatch samarbeidspartnere, se her

På sakslista stod saker som en eventuell navneendring, utkast til kontrakt med hver enkelt partner, og
avklaringer av utfordringer knyttet til forholdet mellom åpen/lukket.

Navneskifte
Styringsgruppen greide ikke å samle tilslutning til noen av de innkomne forslagene etter sommerens navnekonkurranse.
Det var kommet inn mange gode navneforslag, men etter en totalvurdering har styringsgruppen bestemt seg for å bygg videre på BarentsWatch navnet.

Formalisering av samarbeidDet har over lengre tid vært arbeidet med å  få etablert en partneravtale mellom BarentsWatch og samarbeidende etater. Styringsgruppen behandlet et forslag til slik avtale. Endelig avtale ble ikke vedtatt da styringsgruppen bl.a. ønsker å se nærmere på forholdet til åpen/lukket del samt Norge Digitalt. Det forventes at man i neste møte den 6. oktober lander avtaleteksten.

Overordna føringer
Styringsgruppen arbeider også med å få etablert en samlende visjon og målsetning for prosjektet som skal danne en rød tråd for det videre arbeidet. Bl.a. vil dette danne grunnlaget for hva kjernevirksomheten til BW som organisasjon skal være, hvordan vi skal organisere oss og hva vi bl.a. skal fundamentere kommunikasjonsstrategien og andre strategier på.
Dette vil det bli arbeidet videre med til og i neste møte

Som en del av prosjektet skal det utredes framtidig organisering av BW. Vi avventer beslutning om etablering/ikke etablering av lukket del før vi iverksetter utredning. Styringsgruppen har som siktemål at man til møtet den 20. desember kan drøfte et forslag til organisering.

Til da vil prosjektorganisasjonen jobbe videre med dialogen med partnerne og brukerpanelet, og forberede etableringen av det tekniske rammeverket, forberede sammensyingen av data fra alle bidragsytere, og fortsette utviklingen av flere nye tjenester.

Nytt om status i arbeidet med teknisk rammeverk vil følge i  neste uke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!