mandag 12. september 2011

Signerte kontrakt til 12 million


Med klimaendringene åpner nye muligheter seg for bruk av nordområdene, blant annet for skipstrafikk og økt næringsaktivitet. For å kunne ta ansvarlige valg for eventuell ny og økt aktivitet i våre nordlige kyst- og havområder, trengs dybdekunnskap og en mest mulig helhetlig forvaltning. 
Som svar på denne utfordringen, leder Kystverket, på oppdrag fra Regjeringen, arbeidet med å utvikle BarentsWatch - en ny og spennende nettportal til nytte for alle med interesser innen nordlige kyst- og havområder. Portalen vil formidle både sanntidsdata og historiske data, noe som gjør det mulig å få både øyeblikksbilder over status i et gitt område innen flere fagområder, men også å se på utviklingen av et område og ulike tema for dette, over tid.
Milepæl
Det tekniske rammeverket skal danne grunnlag for integrering av en enorm mengde informasjon fra til nå 27 statlige aktører, som skal kunne presenteres både i karttjenester og i mer tekstbaserte formater. I tillegg vil det være base for utvikling av helt nye nettjenester. Etter prekvalifisering og anbudsrunder har Kongsberg Spacetec trukket det lengste strået. Fredag 9. september underskrev BarentsWatch kontrakt med leverandør av teknisk rammeverk for portalen.-Kongsberg Spacetec er en solid aktør som vi forventer kan tilføre prosjektet mye, sier Frode Kjersem, prosjektleder for BarentsWatch. Vi er så langt svært fornøyde med valget.
Bildet: Spacetec-direktør Bjørn Arne Kanck (t.v) og prosjektleder BarentsWatch, Frode Kjersem, underskriver her kontrakten som danner grunnlaget for den tekniske oppbyggingen av den nye statlige nettportalen. Bak: Utviklingsdirektør i Spacetec Viggo Jensen. Foto: itromsø

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!