fredag 30. september 2011

Tredje møte i brukerpaneletRepresentanter for de første prioriterte målgruppene for den kommende BarentsWatch-portalen, var mandag 26. september samlet til sitt tredje workshop-møte.

Samlingen ble brukt til å se på prioriteringer av innhold og funksjonalitet i det videre utviklingsarbeidet, og gruppen kom med gode og nyttige innspill til den videre prosessen.

- Tilbakemeldingene fra denne gruppen er svært viktig for at portalen skal bli så nyttig og så god som mulig, sier prosjektleder Frode Kjersem. Gjennom dialogen med potensielle brukergrupper sørger vi for å gjøre kvalitetssikrede valg  for å gjøre portalen til den nyttige informasjonskilden som vi ønsker at den skal være.

Godt og nyttig møte
Brukerpanelet var i løpet av møtet innom tema som forventede besøkstall, prioriteringer for utvikling av nye tjenester og spesifikasjoner av disse.

Gruppen ga også innspill til utkastet til personas, som er personliggjorte eksempler for de prioriterte hovedmålgruppene til portalen. Disse brukes som ledetråder i utviklingsarbeidet, for å sjekke at man tar valg som gjør at portalen kan dekke så mange av målgruppenes behov som mulig.

- Deltakerne er engasjerte og iderike, forteller ansvarlig for brukerpanelet, Frode Skjævestad. Innspillene de gir gjør oss enda bedre i stand til å sette oss inn i hverdagen til disse målgruppene, og informasjonsbehovene som BarentsWatch skal søke å dekke. Deres entusiasme for prosjektet styrker troen vår på at vi er i ferd med å lage noe som er både nytt, nyttig og spennende, sier han.

Konsulentselskapet Reaktor, en underleverandør av Kongsberg Spacetec i denne sammenhengen, var også til stede for å presentere sine arbeidsmetoder for å utvikle brukervennlighet og gode løsninger for interaksjon i den kommende portalen.

Neste møte vil bli 24. oktober.


Ansvarlig for brukerpanel-arbeidet for BarentsWatch er Frode Skjævestad.
(gjemt bak bakre laptop i workshop-møtet på mandag)
Polarinstituttets Dag Vongraven skimtes via Skype til høyre. Dette er BarentsWatch's brukerpanel:


Jon Arne Grøttum – Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Nils Torsvik – Fiskeribladet Fiskaren
Harald Østensjø – Fiskebåt
Evy Jørgensen – Fylkesmannen i Troms
Jan Magne Markussen – Ocean Future
Rune Mjøs  - Norsk havneforening
Dag Vongraven – Norsk Polarinstitutt(delvis via Skype)

Kim Vågenes – Reaktor 
Stina Ramdahl Turkerud – Reaktor

Gro Kibsgaard-Petersen– Kystverket/BarentsWatch
Frode Skjævestad – Avinet/BarentsWatch

Ikke til stede på møte nr. 3:
Aase Refsnes – Naturvernforbundet
Tor Husjord – Maritimt Forum Nord/Rederiforbundet
Svein Hoel – Tromsø Offshore

Det jobbes også med å finne en som kan representere petroleumsvirksomhet og offentlig forvaltning på nasjonalt nivå. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!