fredag 28. oktober 2011

Gode utviklingsmøter

De siste ukene har det vært avholdt møter både i Ressurgruppa (med representanter fra alle bidragende parter) og i brukerpanelet (representanter fra prioriterte målgrupper)

Møtene har gitt gode innspill til den videre utviklingen.


- Det er en spennende fase vi er inne i, sier prosjektleder Frode Kjersem.
Det er nå vi staker ut kursen og gjør prioriteringer i forhold til hva som skal være klart til lanseringsdato.

En intensiv periode står foran oss, der mange parter, både internt og fra eksterne konsulenter, skal bidra til å ferdigstille de bestillingene vi er i ferd med å utforme.

Valgt leverandør Kongsberg Spacetec er godt igang med forberedelsene av det tekniske rammeverket for portalen. Og underleverandør Reaktor jobber, i samarbeid med brukerpanel og prosjektgruppa med utkast til brukervennligheten - hvordan portalbrukerne skal interagere med websidene, og webprofil (layout og grafisk profil).

Om ikke lenge vil man ha skisser klar for hvordan inngangssiden vil kunne se ut.
Pilot-versjonen som vil være klar rett etter nyttår, med tilgang for deltakerne i prosjektet.

Kalenderen for BarentsWatch er nå oppdatert med videre planer og møter de kommende månedene. Du finner den i den loddrette menyen i toppen.

Ressursgruppa møter 16-17 januar i Tromsø, og vil da jobbe med å gi viktige innspill til forbedringer til pilotversjonen. Mer informasjon og tjenesteutviklingsarbeidet vil følge neste uke.

Søker webansvarlig for portalen

BarentsWatch-prosjektet lyser nå ut den spennende stillingen som webansvarlig for den kommende portalen.
Personen vil delta i utviklingsarbeidet frem mot lansering, og senere stå for drift og delta i videreutvikling.

Mer om BarentsWatch-prosjektet finner du her på bloggen.
En kort introduksjonstekst leser du her.

Les mer / søk på stillingen her. (Lenke til Kystverkets digitale søkeside)

torsdag 6. oktober 2011

Foreslår 30 mill til BarentsWatch i 2012

- BarentsWatch er et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de nordlige hav- og kystområdene og en viktig del av regjeringas nordområdestrategi. Regjeringa foreslår derfor å bevilge 30 millioner kroner til BarentsWatch i budsjettet for 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.