tirsdag 29. november 2011

Dette gjør Kongsberg SpacetecFirmaet Kongsberg Spacetec fikk kontrakten som leverandør av teknisk rammeverk til BarentsWatch. Teknisk vil Kongsberg Spacetec levere systemets tjenestekatalog i tillegg til en god og dynamisk karttjeneste.


Tjenestekatalogen gir mulighet for registrering av tjenester inn i systemet. Brukeren kan benytte tjenestekatalogen til å søke etter data og tjenester på tvers av leverandører. Kartdelen gir brukerne mulighet for å sammenstille og visualisere geografiske data fra tjenestetilbyderne. Kartdelen og tjenestekatalogen vil være integrerte, slik at søkeresultat og tjenester fra tjenestekatalogen kan visualiseres i kartdelen.

Det leveres også løsning for lagring/henting av brukernes kartsammenstillinger. Og informasjonsdeling, kommentarer og diskusjon mellom registrerte brukerne.

Kongsbergs oppgaver er nå:- Oppfølging av kontrakt og teknisk utvikling med Kystverket
- Overordnet prosjektledelse for leveransen
- Administrasjon av underleverandør Reaktor som vil levere CMS (publiseringsløsning og webdesign) for portalen.

Leveranser fra Kongsberg til prosjektet vil være:
-Systemanalyse og -design
-Systemutvikling - Rammeverk for tjenesteintegrering
-Systemutvikling - integrert kartløsning
-Systemintegrasjon og testing av totalsystemet fram mot endelig 
godkjenning av prosjektleder Kystverket.
-Systemintegrasjon mot Norge Digitalt/GeoNorge.

Teamet
fra Kongsberg Spacetec består av:

Viggo Jensen - prosjektleder
Ken Rune Nilsen - scrumleder
Frank J. Øynes - arkitekt
Ole William Hansen - kvalitetsansvarlig
Karl Johan Grøttum - utvikling/dokumentasjon
Jørn Vegard Røsnes - utvikling/dokumentasjon
Ole Sørslett - utvikling/dokumentasjon


Foto: Kongsberg Spacetec

fredag 11. november 2011

Anbud prosjektledelse

BarentsWatch søker engasjerte prosjektledere.


Parallelt med utviklingen av plattformen for den nye portalen skal det utvikles nye tjenester. Utvikling av disse nye tjenester organiseres i moduler. En modul defineres slik:

  • En modul er et delprosjekt i BarentsWatch.
  • En modul består av en eller flere tjenester.
  • En tjeneste vil medføre ingen, en eller flere anskaffelser.
Alle anskaffelser skal ha kvalitet og innovasjon som første prioritet.


Totalt er det per i dag beskrevet tolv moduler, men flere vil komme. Arbeidet med hver modul skal ledes av en delprosjektleder. Delprosjektlederne vil rapportere direkte til BarentsWatch prosjektleder: Frode Kjersem.


Det må ikke eksistere noen bindinger mellom delprosjektlederen og virksomheter som, på kommersielt grunnlag, har utviklingsoppdrag på samme modulen.


Våre partnere vil ha en rolle i utviklingen av modulene, både som dataeiere, tjenesteleverandører og potensielle tjenesteutviklere. Men BarentsWatch ønsker også å tilby partnerne muligheten til å levere tjenester i form av delprosjektledelse. I første omgang gjelder dette modulene "Administrative bestemmelser" og "Havneportal".


Alle partnerne er velkommen til å levere tilbud på delprosjektleder-tjenester.


Konkurransegrunnlag, modulbeskrivelser og bistandsavtaler oversendes etter henvendelse til Gro Kibsgaard. 


e-post gro.kibsgaard@kystverket.no

tirsdag 8. november 2011

Nye tjenester i støpeskjeia

BarentsWatch skal samle og tilgjengeliggjøre informasjons- og nettjenester som i dag er spredt hos mange ulike dataeiere og som til dels er lite synlig og vanskelig tilgjengelig for mange.

I tillegg til det, skal prosjektet utnytte synergiene av mengden tilgjengelig informasjon til å se på mulighetene som ligger i å kunne kombinere data fra de 27 partnerne, og anvende moderne teknologi til å utvikle helt nye informasjonstjenester.

Idéutvikling og kartlegging av udekte informasjonsbehov i det landskapet BarentsWatch-portalen skal operere i, har pågått siden januar i år. Både Ressursgruppa (med representanter for alle partene) og prosjektets brukerpanel (representanter for prioriterte målgrupper) har deltatt.

Det jobbes nå med å beskrive innholdet og funksjonaliteten i disse spennende tjenestene. Videre vil det bli utarbeidet kravspesifikasjoner. Hele tolv delprosjekter står foreløpig på ønskelista. Delprosjektene representerer tematiske ”moduler” som dekker behov hos sentrale brukergrupper og som per i dag ikke tilbys noe annet sted.

BarentsWatch er i så måte en unik møteplass og et spennende tverrfaglig forum der nye muligheter luftes og kan realiseres.


Utviklingen av modulene vil bli igangsatt trinnvis, og hver av delprosjektene vil bli styrt av en egen delprosjektleder, med ansvar for å jobbe frem og iverksette modulen i BarentsWatch. Delprosjektleder-oppgavene (en for hver modul) lyses ut både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt. Partnerne vil motta egen henvendelse.

Prosjektpartnerne vil bli trukket inn i delprosjekter etter kompetansebehov, for å bidra både i spesifikasjonsarbeidet og i levering av relevante data/tjenester som .

Her er de ti delprosjektene som i første omgang er tenkt utviklet for BarentsWatch-portalen.(Klikk for større bilde)
Ikke alle disse tjenestene vil være klar til lansering neste sommer.
BW-portalen har organisasjon, teknologi og økonomi til å være et spennende utviklingsforum også etter lansering av de første tjenestene. 

torsdag 3. november 2011

Dette gjør Reaktor

Firmaet Reaktor er ansvarlig for leveranse av systemet for administrasjon av innholdet i den kommende portalen - et såkalt Content Management System (EPiServer CMS). Dette er systemet som alle som skal legge inn innhold på nettstedet vil komme til å bruke.

I tillegg leverer de følgende til prosjektet:
 • Målgruppeanalyse
 • Interaksjonsdesign - Utformer grovskisser (wireframes) for hvordan brukeren kan interagere med nettsidene.
 • Informasjonsarkitektur - Organisering og strukturering av innholdet i portalen.
 • Grafisk design og nettprofil - utvikling av det grafiske og visuelle uttrykket for portalen
 • Grensesnittutvikling som er HTML (hypertext markup language) og CSS (cascading style sheets) kode. (kalt "frontend" utvikling.)
 • Systemutvikling (kalt "backend" utvikling). - EPiServer CMS relatert utvikling samt integrasjon mot leverandør av teknisk rammeverk, Spacetec, sine karttjenester og andre tredjeparts løsninger.
 • Prosjektledelse

Status:Forrige uke gikk med til å ferdigstille målgruppeanalysen. Innspill fra brukerpanelet gjennomgås. Resultatet av dette er klart denne uken.

Det jobbes videre med grafisk design. Første forsideutkast er laget. Det ser lovende ut.
Det er også laget utkast til kartside og artikkelside med tekst. Nå skal det lages skisser for temaside, søkeside og den skreddersydde Min side. (Egen presentasjon av Min side-tanken vil følge når mer er klart)

Videre foregår en del tekniske avklaringer og koordinering mellom Reaktor og Kongsberg i forhold til kvalitetssikring og fremdrift.

Vi er i rute.

Teamet fra Reaktor består av:
 • Richard Park Sneesby – Grafisk designer og frontend utvikler
 • Stina Ramdahl Turkerud – Interaksjonsdesigner
 • Kim Vågenes – Prosjektleder
 • Jan Petter Hoel – Prosjektleder
 • Dennis Persson – Teknisk ansvarlig utvikling
 • Erik Skaug – Utvikling
 • Bjørn-Vegard Thoresen – Utvikling
 • Gorm Steine-Eriksen – QA/rådgiver