fredag 11. november 2011

Anbud prosjektledelse

BarentsWatch søker engasjerte prosjektledere.


Parallelt med utviklingen av plattformen for den nye portalen skal det utvikles nye tjenester. Utvikling av disse nye tjenester organiseres i moduler. En modul defineres slik:

    • En modul er et delprosjekt i BarentsWatch.
    • En modul består av en eller flere tjenester.
    • En tjeneste vil medføre ingen, en eller flere anskaffelser.
Alle anskaffelser skal ha kvalitet og innovasjon som første prioritet.


Totalt er det per i dag beskrevet tolv moduler, men flere vil komme. Arbeidet med hver modul skal ledes av en delprosjektleder. Delprosjektlederne vil rapportere direkte til BarentsWatch prosjektleder: Frode Kjersem.


Det må ikke eksistere noen bindinger mellom delprosjektlederen og virksomheter som, på kommersielt grunnlag, har utviklingsoppdrag på samme modulen.


Våre partnere vil ha en rolle i utviklingen av modulene, både som dataeiere, tjenesteleverandører og potensielle tjenesteutviklere. Men BarentsWatch ønsker også å tilby partnerne muligheten til å levere tjenester i form av delprosjektledelse. I første omgang gjelder dette modulene "Administrative bestemmelser" og "Havneportal".


Alle partnerne er velkommen til å levere tilbud på delprosjektleder-tjenester.


Konkurransegrunnlag, modulbeskrivelser og bistandsavtaler oversendes etter henvendelse til Gro Kibsgaard. 


e-post gro.kibsgaard@kystverket.no

1 kommentar:

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!