tirsdag 8. november 2011

Nye tjenester i støpeskjeia

BarentsWatch skal samle og tilgjengeliggjøre informasjons- og nettjenester som i dag er spredt hos mange ulike dataeiere og som til dels er lite synlig og vanskelig tilgjengelig for mange.

I tillegg til det, skal prosjektet utnytte synergiene av mengden tilgjengelig informasjon til å se på mulighetene som ligger i å kunne kombinere data fra de 27 partnerne, og anvende moderne teknologi til å utvikle helt nye informasjonstjenester.

Idéutvikling og kartlegging av udekte informasjonsbehov i det landskapet BarentsWatch-portalen skal operere i, har pågått siden januar i år. Både Ressursgruppa (med representanter for alle partene) og prosjektets brukerpanel (representanter for prioriterte målgrupper) har deltatt.

Det jobbes nå med å beskrive innholdet og funksjonaliteten i disse spennende tjenestene. Videre vil det bli utarbeidet kravspesifikasjoner. Hele tolv delprosjekter står foreløpig på ønskelista. Delprosjektene representerer tematiske ”moduler” som dekker behov hos sentrale brukergrupper og som per i dag ikke tilbys noe annet sted.

BarentsWatch er i så måte en unik møteplass og et spennende tverrfaglig forum der nye muligheter luftes og kan realiseres.


Utviklingen av modulene vil bli igangsatt trinnvis, og hver av delprosjektene vil bli styrt av en egen delprosjektleder, med ansvar for å jobbe frem og iverksette modulen i BarentsWatch. Delprosjektleder-oppgavene (en for hver modul) lyses ut både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt. Partnerne vil motta egen henvendelse.

Prosjektpartnerne vil bli trukket inn i delprosjekter etter kompetansebehov, for å bidra både i spesifikasjonsarbeidet og i levering av relevante data/tjenester som .

Her er de ti delprosjektene som i første omgang er tenkt utviklet for BarentsWatch-portalen.(Klikk for større bilde)
Ikke alle disse tjenestene vil være klar til lansering neste sommer.
BW-portalen har organisasjon, teknologi og økonomi til å være et spennende utviklingsforum også etter lansering av de første tjenestene. 

1 kommentar:

  1. Canada Goose coats, Canada Goose down coats
    Canada Goose sale, Canada Goose outlet
    cheap Canada Goose, discount Canada Goose

    SvarSlett

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!