torsdag 27. desember 2012

BarentsWatch 2012 - 2013


Året som er gått og et gløtt inn i fremtiden

BarentsWatch ble etablert som prosjekt i oktober 2010. På rekordtid og uten å overskride budsjett, kunne utenriksminister og fiskeri- og kystminister halvannet år etter, markere åpningen av de første nye tjenestene i en åpen informasjonsportal. Med denne lansering, ble første versjon av det som skal bli Kilden til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene, gjort tilgjengelig. Dette er resultatet av et intenst og godt samarbeid mellom BarentsWatch prosjektgruppen og samarbeidspartnerne.

God jul til alle BarentsWatch sine bidragsytere og støttespillere


tirsdag 6. november 2012

Ledig stilling: Kommunikasjonsansvarlig

Dette er andregangs utlysning for stillingen som tidligere ble utlyst som nettredaktør. Vi ønsker en person med tung bakgrunn fra media eller kommunikasjon. Søknadsfrist 18. november. Se annonsen og søk. Vi ber alle partnere om å videreformidle til aktuelle personer i sine nettverk.

torsdag 25. oktober 2012

Varsel om polart lavtrykk via BarentsWatch

Selv om det fortsatt gjenstår en del arbeid med tjenesten kunne BarentsWatch i samarbeid med meteorologisk institutt denne uken varsle polart lavtrykk. Saken ble sendt som pressemelding til en del medier og ble plukket opp av flere nettaviser onsdag morgen. Dagbladet og Nettavisen hadde det en periode som hovedsak med direkte linker til BarentsWatc. Resultatet ble en sterk økning i besøk på BarentsWatch. Vi takker for godt samarbeid og god innsats fra alle involverte. Siste varsel for sendes torsdag ettermiddag. Les mer om varselet på barentswatch.no

fredag 19. oktober 2012

Slettet pilot brukere

Som opplyst per e-post til de det gjelder er nå alle brukere som ble opprettet i pilot perioden slettet. Brukerne kan registrere seg selv på nytt. Dette ble gjort for å ensrette brukeroppsettet og lette support.

mandag 8. oktober 2012

fredag 28. september 2012

Oppdatert versjon av BarentsWatch.no

Vi la 27. september ut oppdateringer av det tekniske rammeverket for portalen. Dette ga oss særlig muligheter til å fremstille informasjonen mer logisk for brukerne. Det er også diverse endringer i kartklienten. Vi vil jobbe fortløpende med å oppdatere og gjøre informasjonen mer synlig i det nye oppsettet. I oktober/november håper vi å få gjennomført en større brukertest. Med basis i denne vil vi fortsette videreutviklingen av uforming og innhold i portalen.

tirsdag 25. september 2012

Nedetid utsatt

Implementering av systemoppdateringer er utsatt med en dag. BarentsWatch vil være nede 26.09.

mandag 24. september 2012

Dagleg leiar for BarentsWatch

Prosjektleder Frode Kjersem skal tilbake til stilling i Kystverket. Stilling som daglig leder lyses ut. Se utlysning.

Planlagt nedetid

I forbindelse med systemoppgraderinger vil BarentsWatch portalen være koblet fra tirsdag 25. september 2012. En ny og forbedret versjon er forhåpentligvis på plass fra 26. september.

mandag 17. september 2012

Vil forbedre tidsfunksjonen i kart

Integrasjonsarkitekten i BarentsWatch, Anders Mathisen, jobber, sammen med leverandør av teknisk rammeverk, Kongsberg Spacetec, jevnt med å forbedre funksjonaliteten i BarentsWatch-portalen.
Under presenterer Mathisen høringsforslag til tiltak for å videreutvikle den såkalte "timeslideren" som integrert funksjon i karttjenesten.

Denne funksjonen er nybrottsarbeid, som BarentsWatch er alene om å tilby. Men den må bli enda bedre. Derfor trenger vi alle involvertes respons.
Det er ønskelig at så mange som mulig av de involverte i prosjektet leser gjennom notatet og gir sin tilbakemelding.

Frist: fredag 21. september.
 
------------------------------------------------------------------------

Tidsfunksjonalitet i kartklienten En del av dataene som presenteres i kartklienten i dag beskriver hendelser over tid, eller har informasjon med gyldighetsområde begrenset i tid, for eksempel værdata.  Vi vurderer nå alternativer for å presentere denne informasjonen i kartklienten på en bedre måte. I den forbindelsen ønsker vi innspill på forslag til utseende/ brukergrensesnitt og løsninger for å bestemme et lags gyldighet.

En tidligere frittstående TimeSlider demonstrerte muligheten for å animere opp til fem kartlag med tidsparameter.
Skjermdump av en animasjon med to kartlag. Brukeren velger tidsutsnitt ved å trykke i kalenderen over kartet. Animasjonen kan startes og stoppes ved å trykke på play/pause knappen, og man kan gå til neste/forrige/siste/første bilde. Hastigheten på animasjonen styres ved hjelp av knappene til høyre for kalenderen. Det indikeres på kalenderen om et lag har data (oransje prikker).

Utseende og brukergrensesnitt Komponentene for tidsfunksjonalitet bør harmonisere med resten av kartklienten og være enkle å bruke. Under vises et forslag til en type brukergrensesnitt som kan være et aktuelt utgangspunkt.  
Animasjonen startes og stoppes med en spill av/pause knapp. Mer avanserte operasjoner som gå til neste/forrige, siste/første bilde kan skjules i utgangspunktet og være en valgmulighet for mer avanserte brukere. Kalenderen brukes for å velge tidsutsnitt, og oppløsningen bestemmes ut fra det valgte tidsutsnittet (år, måned, dag).Eksempel på en type kalender/slider som kan være aktuell for BarentsWatch TimeSlider. Det indikeres med fargekoder på tall/bokstaver om lagene har data. Play/pause knapp vises ikke her. Eksempelet er hentet fra http://www.thedailyshow.com.

Eksempler på bruk av kalenderen:
- Bruker velger året 2011.
1. januar 2011 vises. Brukeren beveger slideren for å gå til neste måned. Bruker trykker på play. Slideren beveger seg bortover og et bilde vises for hver måned i året (hvis det finnes).
- Bruker velger året 2011, måned august og trykker på play.
Et bilde vises for hver dag i måneden.
- Bruker velger året 2011, måned august og dag 15.
Et bilde vises for 15. august 2011.

Løsning for å bestemme et lags gyldighet
I TimeSlideren valgte vi å avgrense et lags gyldighet til et døgn eller en time. Det vil si at to lag med tidsstempel innenfor samme døgn kunne vises samtidig, eller innenfor samme time dersom lagene hadde timesoppløsning.

For å gi tjenestetilbydere bedre kontroll over et lags gyldighet foreslår vi følgende som en mulig alternativ løsning:
 • TimeSlideren viser bildet med det tidsstempelet som er nærmest det gjeldende tidspunktet bakover i tid. Eksempel: Brukeren ber om å se bilder for 17. august 2012. Et lag har et bilde med tidsstempel 15. august.  Laget kan vises. Et lag med tidsstempel framover i tid, for eksempel 18. august, vil ikke vises.
 • Et bilde er gyldig fram til neste tidsstempel. Eksempel: et lag har følgende tidsstempler: 2012-09-01, 2012-10-01. Bildet med tidsstempel 1. september kan vises helt fram til 1. oktober. Det vil si at bildet kan vises dersom brukeren ber om å se bilder for 20. september.
 • Tjenestetilbyder kan legge inn et tomt bilde med tidsstempel for å hindre at siste bilde har «evig» gyldighet. Eksempel: et lag har tidsstempler fra 2003 til 2012, med daglig oppløsning fra mai til oktober og ingen tidsstempler mellom oktober og mai. For å hindre at bildet fra oktober blir vist for alle mellomliggende måneder, legger tjenestetilbyder inn et tomt bilde for november.
Alternativer for angivelse av syklisk tidNoen datasett er tilknyttet tidsparametere av syklisk eller repeterende art, for eksempel gjennomsnittstemperatur over en periode. En slik type tidsangivelse er ikke spesifikt omtalt i standardene, og det er derfor nødvendig å definere en ensartet måte for tjenestetilbydere å angi slik data på.

Vi foreslår følgende alternativer:
 1. Tjenestetilbyder angir alle gyldige datoer som en vanlig tidsdimensjon i capabilities dokumentet. Eksempel: tjenestetilbyder har tre bilder med gjennomsnittsmålinger for januar, februar, mars over en periode på 10 år fra 2000 til 2010. Tjenestetilbyderen publiserer en liste med gyldige datoer mellom 2000 og 2010 (2000-01-01, 2000-02-01 o.s.v. til 2010-01-01), eventuelt en liste med gyldige perioder (2000-01-01-01/2000-03-01/P1M, 2001-01-01-01/2001-03-01/P1M, o.s.v. til 2010-01-01-01/2001-03-01/P1M).
  Bildet for januar er alltid det samme, slik at en GetMap request for 2000-01-01 returnerer samme bilde som 2010-01-01. Dette alternativet er mest i henhold til gjeldende standard og dermed foretrukket.
 2. Tjenestetilbyder bruker en kombinasjon av tidsdimensjon og beskrivelsesfelt for å angi at dette er syklisk data. Beregninger gjøres på klientsiden. For eksempel angir tjenestetilbyder første og siste gyldige datoserie i tidsdimensjonen og nøkkelordet «syklisk» i beskrivelsesfeltet. Nøyaktig syntaks vil bli publisert av BarentsWatch på et senere tidspunkt.
 3. Tjenestetilbyder bruker en egendefinert dimensjon.  Nøyaktig syntaks vil bli publisert av BarentsWatch på et senere tidspunkt.

Respons
Tilbakemeldinger om forslagene kan skrives inn som kommentar under dette blogginnlegget (trykk på lenken Legg inn en kommentar under), eller oversendes per e-post til anders.mathisen@kystverket.no
så snart som mulig, og senest innen fredag 21. september.
På forhånd takk for at du tar deg tid til å gi ditt bidrag.

torsdag 16. august 2012

Søknadsfrist ledig stilling

Vi minner om søknadsfrist for ledig stilling som nettredaktør 20. august. Vi håper alle BarentsWatch involverte sprer informasjon om denne nøkkelstillingen i relevante nettverk.

Les hele utlysningsteksten og søk.

tirsdag 17. juli 2012

BarentsWatch søker nettredaktør og kommunikasjonsrådgiver

Nettredaktøren vil få en nøkkelrolle i arbeidet med det redaksjonelle innholdet på BarentsWatch og å bygge opp redaksjonen. Personen vil også arbeide med internt og ekstern kommunikasjonsarbeid.


Søknadsfrist 20. august.


Les hele utlysningsteksten og søk.
onsdag 20. juni 2012

Nytt om BarentsWatch lukket del


Torsdag 21. juni presenteres tankene omkring lukket del av informasjonssystemet BarentsWatch. 

mandag 18. juni 2012

Ny partner og nytt styringsgruppemedlem

På styringsgruppemøtet 15. juni ble Bioforsk tatt opp som ny partner.
Samtidig ble Oljedirektoratet innlemmet som medlem i styringsgruppa.

torsdag 14. juni 2012

Følg nyheter på BarentsWatch.no

Med BarentsWatch over i driftsfase vil denne bloggen bli brukt til oppdateringer om utviklingen av prosjektet. Nyheter fra BarentsWatch kan du følge via Twitter (@BarentsWatch) eller via vår RSS feed ( barentswatch.no/feeds/nyheter ). På Twitter vil vi ta med relevante nyheter fra partnerne og andre aktører.
Om ikke lenge håper vi å omstrukturerer fronten på BarentsWatch til å automatisk få med nyheter fra våre partnere.

Vedlagte skisse viser et forslag til forsiden. Med nyheter fra BarentsWatch på topp og i sentrum. Partnernyheter og Twitter til høyre.


onsdag 30. mai 2012

BarentsWatch er på lufta

Gå til http://www.barentswatch.no/ ta en titt!

Les mer om åpningen og se hele arrangementet i opptak på Web-TV

Fra venstre Viggo Jensen, Spacetec, Jonas Gahr Støre, UD, Frode Kjersem, Kystverket/BarentsWatch, Lisbeth Berg-Hansen, FKD.

tirsdag 29. mai 2012

Startskuddet går

I morgen er en milepæl for BarentsWatch-prosjektet. Da lanseres første versjon av den åpne informasjonsportalen.Markeringen finner sted ved Framsenteret i Tromsø i morgen, onsdag 30. mai 2012. 12 – 1330.

Den offisielle åpningen av gjøres av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.

Arrangementet gjennomføres i regi av BarentsWatch, med Kystverket som vertsetat.

Åpningen følges opp med faglige foredrag som demonstrerer nytteverdien for brukerne av portalen.

Programmet kan følges over webcast fra: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6828 . Webcasten vil bli arkivert og tilgjengelig i ettertid.

Programmet varer fra 12 – 1330. (fagseminar fra 1230)
Offisielt program for åpningen12:02 – 12:07     velkommen (auditorium)
 • Prosjektorganisering og partneretater 
 • Dagens agenda
 • Introdusere prosjekteier
Hva er BarentsWatch   
- Prosjektleder BW (ordstyrer) + Kystdirektøren

12:07 – 12:30     Offisiell åpning ved statsrådene            
- Statsrådene (utenriksminister og kyst-og fiskeriminister)
12:30 – 13:35     Del 2 – Fagseminar
”Dynamikken i havområdene” -Innledning
•             Sær-interesser i kyst- og havområdene:  næringer / naturvern
•             BarentsWatch; et informasjons-bilde som viser mulighet for sameksistens og bærekraftig utvikling
”Tryggere ferdsel i polare strøk” -Innledning
•             Jakta på polarstormen
•             Olje- og gassindustriens behov for varslingstjenesten
•             Sporing og varsling av polare lavtrykk
Foredragsholdere i fagseminar-delen:
Reidar Nilsen, Norges Fiskarlag
Tore Killingland, OLF
Lars Haltbrekken, Naturvernforb.
Knut Sunnanå, Havforskningsi. (HI)

Robert Farestveit Helse-, miljø- og sikkerhetssjef, Norwegian Energy Company ASA (Noreco)
Gunnar Noer Utvikler polar meteorologi, Meteorologisk institutt
Jens Sunde Assisterende direktør, Meteorologisk institutt


BarentsWatch - visjoner for fremtiden           
Kommende tjenester

Videoopptaket vil være tilgjengelig på den nye nettportalen også etter sendingen.

Selve portalen blir åpnet opp ca. 1330.  

mandag 28. mai 2012

Duket for lansering / Ready for the launch

Onsdag 30. mai blir det offisiell åpning av første versjon av Informasjonsportalen BarentsWatch.
Den offisielle åpningen foretas av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og utenriksminister Jonas Gahr Støre.


Utviklingsarbeidet har foregått på rekordtid og uten å overskride budsjett.
Prosjektet er et pionérarbeid der nærmere 30 tunge aktører innen norsk forskning og forvaltning går sammen om å samle og tilgjengeliggjøre informasjon tidligere spredt på mange kilder. Og i tillegg utvikle helt nye informasjonstjenester basert på det enorme datatilfanget og moderne teknologi.


Markeringen vil finne sted i Framsenteret i Tromsø kl. 1200. 
Samtidig vil der være lokale markeringer i hele landet, der BarentsWatch-samarbeidspartnerne har kontorer.

WEBCAST:
Den offisielle åpningen overføres på video via lenke fra www.barentswatch.no
Og også via denne lenken.


http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6828

webcasten vil vare 1200 - 1330. Med den offisielle åpningen fra 12 - 1230
etterfulgt av faglige foredrag som presenterer de nyutviklede tjenestene.Det som lanseres denne dagen er en første versjon av noe som på sikt skal bli et helhetlig informasjons- og overvåkningssystem. 

Dette er det geografiske dekningsområdet:Dette er temaområdene: 

Dette er i første omgang de prioriterte målgrupper for portalen:


Mer fyldig informasjon om portalen fås ved henvendelse til
gro.kibsgaard@kystverket.no


Mer informasjon om det offisielle programmet og webcasten
vil også følge her tirsdag. www.barentswatch.no 


Prosjektleder
Frode Kjersem

Kommunikasjonsansvarlig
Gro Kibsgaard-Petersen

mandag 7. mai 2012

Lanseringsdato klar

Styringsgruppa i BarentsWatch besluttet fredag lanseringsdato for den nye statlige nettportalen BarentsWatch. Det blir onsdag 30. mai.

Den offisielle åpningen vil markeres med et arrangement i Tromsø.
Mer informasjon vil følge.

tirsdag 17. april 2012

Presenterer BarentsWatch for Faggruppe for skipsfart i Polhavet

Økt skipsfart i nordlige hav- og kystområder byr på nye utfordringer og muligheter. Norge har behov for kunnskap om det som skjer og analyse av hvordan det påvirker norske interesser.Det er derfor nylig opprettet en tverrfaglig gruppe som skal utrede disse mulighetene. Gruppen ledes av Finn Bergesen junior. Den har i dag møte ved Framsenteret i Tromsø. Prosjektleder Frode Kjersem gir i den forbindelse faggruppen en orientering om BarentsWatch.

For mer om faggruppen for skipsfart i Polhavet, se her.

tirsdag 20. mars 2012

Utvikler tjenester for lukket del

BarentsWatch skal bli et helhetlig informasjons- og overvåkingssystem for kyst- og havområdene. En åpen del vil bli lansert i sommer. Parallelt med gradvis utvikling av tjenester i det åpne systemet, arbeides det med utviklingen av et lukket, operativt system.

Ambisjonen er at BarentsWatch adgangsbegrensede del skal tjene som et system for utveksling av informasjon mellom etater med operativt ansvar i kyst- og havområdene. Den skal dra nytte av innholdet og tjenestene i åpen del, og at BW på sikt skal bli et system for utveksling av informasjon mellom etater med operative ansvar i kyst- og havområdene. Tanken er at en strømlinjeformet operasjonell informasjonsflyt skal sørge for at kritisk informasjon når ut til de enheter som trenger den til rett tid. Det vil gi myndighetene de beste forutsetninger for ett felles situasjonsbilde og et godt beslutningsgrunnlag for effektiv operasjonell innsats.

Det er igangsatt utvikling av to tjenester for en adgangsbegrenset del. De vil ta for seg:
• Informasjonsutveksling mellom Kystverket og Hovedredningssentralen, og
• En metode for etater å følge med på skip som av ulike grunner er av spesiell interesse.Fartøy av interesse


Arbeidet er organisert som et delprosjekt under BarentsWatch. Leder for delprosjektet er Kystverkets Jarle Hauge. 

Tjenestene vil være ferdig utviklet og operasjonelle i løpet av 2012. Den videre utviklingen av Barentswatch lukket del vil bli vurdert i forbindelse med budsjettprosessen for framtidige statsbudsjett.

onsdag 22. februar 2012

Intensiv utviklingsfaseI tillegg til å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap og data som i dag ligger spredt på veldig mange kilder, skal BarentsWatch også  utvikle nye informasjonstjenester. Prosjektet har siden januar 2011 jobbet med kartlegging av informasjonstilfanget som eksisterer og mulige mangler i informasjonsbehovene hos portalens målgrupper. Et oppnevnt brukerpanel har blant annet gitt nyttige innspill til ønsker for forbedrede eller nye informasjonstjenester.


Idearbeidet har resultert i ei prioriteringsliste over mulige utviklingsprosjekter. Hele fem slike er nå satt i gang. Det foregår et intensivt arbeid i flere parallelle utviklingsprosjekter - hvert ledet av en egen delprosjektleder.


Delprosjektledelsen har vært ute på anbud, og de som i dag leder utviklingsarbeidet er:

 • Ståle Walderhaug, Sintef - Polarvær og istjenester
 • Dagfinn Terning, - Havneportal
 • Bengt Wikell, Cap Gemini - Lakselus og brønnbåter
 • Bengt Wikell, Cap Gemini - Forbedrede drivbaneberegninger
 • Anders Mathiesen, Kystverket/BarentsWatch - Biologiske bestander og menneskelig aktivitet
 • Øyvind Rinaldo, Kystverket - Forbedret oljesølstatistikk og overvåkning
 • Frode Skjævestad, Avinet - Redaksjonelle tjenester
Ytterligere to delprosjektledere er nå på plass, og går i gang med sitt kravspek- og utviklingsarbeid kommende uke:

 • Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak - Administrative bestemmelser
 • Tor Bernhardsen, Asplan Viak - Metadataportal
Enda to delprosjekter er planlagt igangsatt med det første. Anbud for delprosjektledelse av disse vil gå ut snarlig.

Vi vil komme tilbake med mer om de ulike delprosjektene.

torsdag 9. februar 2012

Koordinerer BarentsWatchs innholdsdugnad

BarentsWatch skal tilby redaksjonelle tjenester. Portalen skal formidle informasjon og nyheter relevant for portalen fra hver av partene individuelt, og samtidig arbeide for utvikling av tverretatlige / tverrfaglige saker og tjenester.

Det redaksjonelle innholdet i BW-portalen skal være forankret i strategiske føringer, og være basert på fakta fra nettverket av autoriserte kilder: partene. Disse føringene tilsier at en koordinering av formidlingsarbeidet mellom partene og BarentsWatch-redaksjonen er naturlig. Fra nå av og frem til lansering vil det foregå et dugnadsarbeid for å kartlegge, systematisere og prioritere tekstlig innhold som skal høre hjemme i BW-portalen. Her er det naturlig at partene bidrar aktivt. BWs langsiktige redaksjonelle planer bør også utarbeides med innspill fra infofaglige ressurser hos partnerne.
I stedet for at denne dialogen foregår som individuelt samarbeid fra en infoperson hos parten og BW-redaksjonen, ser man fordeler med å samle fagekspertisen i et felles forum. Samarbeidsforumet har fått navnet InfoForum, eg er i første omgang etablert som et midlertidig tiltak for å forberede portalen til lansering. Etter lanseringsperioden i mai/juni vil samarbeidsprosjektet evalueres og eventuelt kunne vurderes som permanent samarbeidsforum for BWs formidlingsarbeid.


Kommunikasjonsfaglige representanter fra de bidragende partene var i dag samlet til InfoForums første møte, på Gardermoen.
- Et nyttig og spennende møte, sier kommunikasjonsansvarlig i BarentsWatch, Gro Kibsgaard-Petersen.
Samarbeidet med kommunikatørene blir viktig i den dugnadsfasen vi går inn i. Representantene i dette forumet får gode muligheter til å påvirke redaksjonell profil, redaksjonsplaner og samarbeidsformer for BWs redaksjonelle arbeid. Og vi i prosjektsekrettariatet får konstruktive og gode innspill til det videre foredlingsarbeidet av portalen.
InfoForum har sitt neste møte tirsdag 6. mars. Da vil en menystruktur og plan for nye tjenester klar til lanseringsdato være på plass.

fredag 3. februar 2012

BarentsWatchs organisering

BarentsWatch er et utviklingsprosjekt som har tverretatlig og tverrfaglig koordinering som kjerne.
Dette medfører naturligvis at mange parter skal samarbeide.
Prosjektet er organisert slik:


De ulike delene av prosjektorganisasjonen er beskrevet nærmere i menypunktet "Organisering" i hovedmenyen (vannrett i toppen av bloggen). Der står de ulike foraenes mandat beskrevet, og en liste over de ulike representantene som deltar.
Du finner presentasjonen også via denne lenken.

mandag 23. januar 2012

Pilotversjon til uttesting

En første skisse til struktur og funksjonalitet til den kommende portalen ble første gang vist for BarentsWatch Ressursgruppemøte i Tromsø i forrige uke.


Møtet i Ressursgruppa ble også brukt til orientering om status på de ulike delprosjektene som tar seg av utvikling av nye informasjonstjenester for den kommende portalen.

Disse delprosjektene ble presentert spesielt: 

-     Marine bestander og menneskelig aktivitet.
-     Istjenester og polarvær.
-     Drivbaneberegninger.
-     Redaksjonelle tjenester. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om de ulike delprosjektene senere. 

Møtet i Ressursgruppa ga mange gode innspill og diskusjoner.


Representanter for alle de 27 bidragende partene + prosjektets brukerpanel tester nå ut piloten. Parallelt pågår det videre utviklingsarbeidet og videre forberedelser av det teknikske rammeverket. 


Neste møte i Ressursgruppa vil finne sted i mai/juni.