mandag 23. januar 2012

Pilotversjon til uttesting

En første skisse til struktur og funksjonalitet til den kommende portalen ble første gang vist for BarentsWatch Ressursgruppemøte i Tromsø i forrige uke.


Møtet i Ressursgruppa ble også brukt til orientering om status på de ulike delprosjektene som tar seg av utvikling av nye informasjonstjenester for den kommende portalen.

Disse delprosjektene ble presentert spesielt: 

-     Marine bestander og menneskelig aktivitet.
-     Istjenester og polarvær.
-     Drivbaneberegninger.
-     Redaksjonelle tjenester. 

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om de ulike delprosjektene senere. 

Møtet i Ressursgruppa ga mange gode innspill og diskusjoner.


Representanter for alle de 27 bidragende partene + prosjektets brukerpanel tester nå ut piloten. Parallelt pågår det videre utviklingsarbeidet og videre forberedelser av det teknikske rammeverket. 


Neste møte i Ressursgruppa vil finne sted i mai/juni.