fredag 3. februar 2012

BarentsWatchs organisering

BarentsWatch er et utviklingsprosjekt som har tverretatlig og tverrfaglig koordinering som kjerne.
Dette medfører naturligvis at mange parter skal samarbeide.
Prosjektet er organisert slik:


De ulike delene av prosjektorganisasjonen er beskrevet nærmere i menypunktet "Organisering" i hovedmenyen (vannrett i toppen av bloggen). Der står de ulike foraenes mandat beskrevet, og en liste over de ulike representantene som deltar.
Du finner presentasjonen også via denne lenken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!