onsdag 22. februar 2012

Intensiv utviklingsfaseI tillegg til å samle og tilgjengeliggjøre kunnskap og data som i dag ligger spredt på veldig mange kilder, skal BarentsWatch også  utvikle nye informasjonstjenester. Prosjektet har siden januar 2011 jobbet med kartlegging av informasjonstilfanget som eksisterer og mulige mangler i informasjonsbehovene hos portalens målgrupper. Et oppnevnt brukerpanel har blant annet gitt nyttige innspill til ønsker for forbedrede eller nye informasjonstjenester.


Idearbeidet har resultert i ei prioriteringsliste over mulige utviklingsprosjekter. Hele fem slike er nå satt i gang. Det foregår et intensivt arbeid i flere parallelle utviklingsprosjekter - hvert ledet av en egen delprosjektleder.


Delprosjektledelsen har vært ute på anbud, og de som i dag leder utviklingsarbeidet er:

  • Ståle Walderhaug, Sintef - Polarvær og istjenester
  • Dagfinn Terning, - Havneportal
  • Bengt Wikell, Cap Gemini - Lakselus og brønnbåter
  • Bengt Wikell, Cap Gemini - Forbedrede drivbaneberegninger
  • Anders Mathiesen, Kystverket/BarentsWatch - Biologiske bestander og menneskelig aktivitet
  • Øyvind Rinaldo, Kystverket - Forbedret oljesølstatistikk og overvåkning
  • Frode Skjævestad, Avinet - Redaksjonelle tjenester
Ytterligere to delprosjektledere er nå på plass, og går i gang med sitt kravspek- og utviklingsarbeid kommende uke:

  • Tor Gunnar Øverli, Asplan Viak - Administrative bestemmelser
  • Tor Bernhardsen, Asplan Viak - Metadataportal
Enda to delprosjekter er planlagt igangsatt med det første. Anbud for delprosjektledelse av disse vil gå ut snarlig.

Vi vil komme tilbake med mer om de ulike delprosjektene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!