torsdag 9. februar 2012

Koordinerer BarentsWatchs innholdsdugnad

BarentsWatch skal tilby redaksjonelle tjenester. Portalen skal formidle informasjon og nyheter relevant for portalen fra hver av partene individuelt, og samtidig arbeide for utvikling av tverretatlige / tverrfaglige saker og tjenester.

Det redaksjonelle innholdet i BW-portalen skal være forankret i strategiske føringer, og være basert på fakta fra nettverket av autoriserte kilder: partene. Disse føringene tilsier at en koordinering av formidlingsarbeidet mellom partene og BarentsWatch-redaksjonen er naturlig. Fra nå av og frem til lansering vil det foregå et dugnadsarbeid for å kartlegge, systematisere og prioritere tekstlig innhold som skal høre hjemme i BW-portalen. Her er det naturlig at partene bidrar aktivt. BWs langsiktige redaksjonelle planer bør også utarbeides med innspill fra infofaglige ressurser hos partnerne.
I stedet for at denne dialogen foregår som individuelt samarbeid fra en infoperson hos parten og BW-redaksjonen, ser man fordeler med å samle fagekspertisen i et felles forum. Samarbeidsforumet har fått navnet InfoForum, eg er i første omgang etablert som et midlertidig tiltak for å forberede portalen til lansering. Etter lanseringsperioden i mai/juni vil samarbeidsprosjektet evalueres og eventuelt kunne vurderes som permanent samarbeidsforum for BWs formidlingsarbeid.


Kommunikasjonsfaglige representanter fra de bidragende partene var i dag samlet til InfoForums første møte, på Gardermoen.
- Et nyttig og spennende møte, sier kommunikasjonsansvarlig i BarentsWatch, Gro Kibsgaard-Petersen.
Samarbeidet med kommunikatørene blir viktig i den dugnadsfasen vi går inn i. Representantene i dette forumet får gode muligheter til å påvirke redaksjonell profil, redaksjonsplaner og samarbeidsformer for BWs redaksjonelle arbeid. Og vi i prosjektsekrettariatet får konstruktive og gode innspill til det videre foredlingsarbeidet av portalen.
InfoForum har sitt neste møte tirsdag 6. mars. Da vil en menystruktur og plan for nye tjenester klar til lanseringsdato være på plass.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!