tirsdag 20. mars 2012

Utvikler tjenester for lukket del

BarentsWatch skal bli et helhetlig informasjons- og overvåkingssystem for kyst- og havområdene. En åpen del vil bli lansert i sommer. Parallelt med gradvis utvikling av tjenester i det åpne systemet, arbeides det med utviklingen av et lukket, operativt system.

Ambisjonen er at BarentsWatch adgangsbegrensede del skal tjene som et system for utveksling av informasjon mellom etater med operativt ansvar i kyst- og havområdene. Den skal dra nytte av innholdet og tjenestene i åpen del, og at BW på sikt skal bli et system for utveksling av informasjon mellom etater med operative ansvar i kyst- og havområdene. Tanken er at en strømlinjeformet operasjonell informasjonsflyt skal sørge for at kritisk informasjon når ut til de enheter som trenger den til rett tid. Det vil gi myndighetene de beste forutsetninger for ett felles situasjonsbilde og et godt beslutningsgrunnlag for effektiv operasjonell innsats.

Det er igangsatt utvikling av to tjenester for en adgangsbegrenset del. De vil ta for seg:
• Informasjonsutveksling mellom Kystverket og Hovedredningssentralen, og
• En metode for etater å følge med på skip som av ulike grunner er av spesiell interesse.Fartøy av interesse


Arbeidet er organisert som et delprosjekt under BarentsWatch. Leder for delprosjektet er Kystverkets Jarle Hauge. 

Tjenestene vil være ferdig utviklet og operasjonelle i løpet av 2012. Den videre utviklingen av Barentswatch lukket del vil bli vurdert i forbindelse med budsjettprosessen for framtidige statsbudsjett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!