tirsdag 17. april 2012

Presenterer BarentsWatch for Faggruppe for skipsfart i Polhavet

Økt skipsfart i nordlige hav- og kystområder byr på nye utfordringer og muligheter. Norge har behov for kunnskap om det som skjer og analyse av hvordan det påvirker norske interesser.Det er derfor nylig opprettet en tverrfaglig gruppe som skal utrede disse mulighetene. Gruppen ledes av Finn Bergesen junior. Den har i dag møte ved Framsenteret i Tromsø. Prosjektleder Frode Kjersem gir i den forbindelse faggruppen en orientering om BarentsWatch.

For mer om faggruppen for skipsfart i Polhavet, se her.