tirsdag 6. november 2012

Ledig stilling: Kommunikasjonsansvarlig

Dette er andregangs utlysning for stillingen som tidligere ble utlyst som nettredaktør. Vi ønsker en person med tung bakgrunn fra media eller kommunikasjon. Søknadsfrist 18. november. Se annonsen og søk. Vi ber alle partnere om å videreformidle til aktuelle personer i sine nettverk.