torsdag 27. desember 2012

BarentsWatch 2012 - 2013


Året som er gått og et gløtt inn i fremtiden

BarentsWatch ble etablert som prosjekt i oktober 2010. På rekordtid og uten å overskride budsjett, kunne utenriksminister og fiskeri- og kystminister halvannet år etter, markere åpningen av de første nye tjenestene i en åpen informasjonsportal. Med denne lansering, ble første versjon av det som skal bli Kilden til helhetlig informasjon om kyst- og havområdene, gjort tilgjengelig. Dette er resultatet av et intenst og godt samarbeid mellom BarentsWatch prosjektgruppen og samarbeidspartnerne.

God jul til alle BarentsWatch sine bidragsytere og støttespillere