tirsdag 17. desember 2013

Testing av mobile sider

Vi er nå i innspurten med ferdigstilling av mobile sider (responsiv design) for BarentsWatch.

Vi er snart klare til å legge om i produksjonsmiljøet, men ønsker tilbakemeldinger fra et større publikum først.

http://pilot.barentswatch.net kan du se den mobile versjonen. Skriv inn adressen på din mobiltelefon og se hvordan det fungerer for deg.

Gi gjerne tilbakemelding som kommentar her. Informer gjerne om:


 • Type enhet: iPad X,  iPhone X, Samsung X, HTC X etc
 • Operativsystem: iOS/Android/Windows - evt PC/MAC
 • Browser/nettleser: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox etc
 • Har du et skjermbilde du vil dele kan du sende dette til post@barentswatch.no
 • Sidene kan også testes på PC/mac ved å lage vinduet ditt like smalt som en mobiltelefon.
 • Se gjerne på hva andre har kommentert og se om du får samme problem eller ikke. 
 • Si gjerne om du mener det du rapporterer er kritisk eller kosmetisk.

Alt vil ikke være perfekt og noe vil vi kanskje lansere uten at det er det, målet er at sidene uansett skal være bedre enn det de er i dag. Så vil vi gjøre raske lanseringer av forbedringer i ettertid.


mandag 16. desember 2013

Ny BarentsWatch forvaltningspartner - Bouvet Norge AS

Bouvet Norge ble i oktober valgt som ny forvaltning og utviklingspartner gjennom en offentlig anskaffelse.

Bouvet leverer et fast team som har ansvaret for utviklingen av kjernen i BarentsWatch portalen og muliggjøre samtidig utvikling fra andre leverandører.

Tidligere leverandør Kongsberg Spacetec har fortsatt med utvikling av komponenter i BarentsWatch, som Nasjonal Havneoversikt.


Oppdatering av Havneoversikt i BarentsWatch 12.12

Det ble sist torsdag lagt ut endringer til den Nasjonale Havneoversikten.

Viktige endringer for brukerne var:
 • Endringslogg for havnesidene
 • Nytt utseende for havneforsiden
 • Ny håndtering av klikk på cluster – vise havnene i popup i stedet for å zoome inn
 • Forbedring av brukerinteraksjon med kaikart
 • Flyttet infrastruktur til eksterne tjenester tab etter brukertilbakemeldinger
 • Oversiktskart i pdf
 • La til «Søk» knapp for mål-filteret
 • Håndtere geografisk spredte kaier: zoom til et maksnivå og informer brukere om at de må panne for å se kaier. Hvis nødvendig, panorer kartet slik at kaien bli synlig når bruker velger en kai i tabellen.
 • Ny verktøylinje for havnekartklientene, med nye zoomknapper og en redaktørstyrt informasjonsboks.
 • Nye havneikoner
 • Mindre justeringer på havneforside (ikke vise postadresse, havnekategori i popup, endret rekkefølge på filtrene)
Kom gjerne med tilbakemeldinger på endringene som kommentar her eller på e-post.

Partnere og andre med tilgang i vår Jira kan lese flere detaljer her.

mandag 18. november 2013

IT-Arkitekt BarentsWatch Etatsnett og Samhandling

BarentsWatch skal etablere et Etatsnettverk og Samhandlingsløsning som knytter sammen tjenester og informasjon på tvers av etats- og faggrenser. Dette stiller krav til en solid fundamentert arkitektur som skal tas frem og implementeres med brukerstyrt utvikling.

BarentsWatch ønsker å etablere et team med senior ressurser satt sammen av IT Arkitekt fra BarentsWatch sammen med en senior ressurs som anskaffes i denne anskaffelsen.

BarentsWatch som nav for offentlig informasjon til fiskerneFaststående bruk vist i Olex kartplotter
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fikk i 2013 utviklet et system for automatisk redskapsrapportering. Der fiskerne i stedet for en masse posisjoner nå får en elektronisk fil fra Kystvaktsentralen som er kompatibel med deres arbeidsverktøy ombord (kartplottere).

Les mer hos FHF: FHF prosjektet automatisk redskapsrapportering med viktige resultater til fiskeflåten

Prosjektet er spennende i BarentsWatch sammenheng, og FHF har helt fra starten av antydet at de mener BarentsWatch bør være med i fase to av prosjektet. Da ønsker man seg en sentral for distribusjon av disse og lignende offentlige data som det er behov for ombord.

tirsdag 29. oktober 2013

Havneoversikten lansert

Under Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg lanserte BarentsWatch Nasjonal Havneoversikt.

Oversikten er laget i samarbeid med norske havner og Kystverket.

Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen. Oversikten omfatter informasjon fra havner langs hele kysten. Informasjon utvides fortløpende og nye havner legges til.

Les mer om tjenesten her. 

mandag 14. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014

Den avtroppende, rødgrønne regjeringen ønsker å videreføre bevilgningene til BarentsWatch med 47 millioner kroner. Dette som en del av opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen.

- Norge er en ansvarlig aktør og etterspurt partner i nordområdene. At politiske visjoner følges opp gjennom årlige budsjettbevilgninger, gir oss tyngde internasjonalt, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Det samlede budsjettet for nordområdetiltak er i 2014 på nærmere to og en halv milliarder kroner, en økning på om lag 300 millioner kroner fra i fjor, heter det i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

onsdag 25. september 2013

Reviderer nordområdestrategien

En arbeidsgruppe i Kystverket skal komme med en plan for hvordan nordområdestrategien skal implementeres i organisasjonen og hvordan BarentsWatch kan brukes i arbeidet.


På grunn av økt aktivitet og interesse for området er det viktig for Kystverket å ha en god plan for sitt arbeid i nordområdene.

Kystverket utformet i 2010 sin første nordområdestrategi. I ettertid har regjeringen lagt fram Meld. St. 7 (2011-2012) Nordområdene. Visjon og virkemidler. I denne slår regjeringen fast at de vil tilrettelegge for sikker sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord.

En tverrfaglig intern arbeidsgruppe har nå gått i gang med revisjonsarbeidet.

- Utviklingen i nord skjer raskt, sier leder for revisjonsarbeidet, seniorrådgiver John Evensen. Derfor er det viktig at vi er på banen og sørger for at Kystverket bidrar med sin kompetanse i hvordan dette sårbare området forvaltes.

Strategien har som mål å øke Kystverkets kunnskap om ny maritim aktivitet i nordområdene/Arktis og betydningen av dette for Kystverkets virksomhet – både operativt og forvaltningsmessig - i dag og framover.

Strategien skal peke ut satsingsområder for Kystverkets virksomhet i nordområdene. Gruppen er også bedt om å komme med forslag til hvordan etaten kan delta aktivt for å legge de maritime rammene for utvikling i nord.

Det skal ikke settes i verk nye utredninger for å utarbeide strategien, men gruppen vil trekke veksler på utredningsarbeid som er gjennomført i senere tid både i og utenfor Kystverket.

torsdag 22. august 2013

BarentsWatch.no oppdatert

Tirsdag 20. august ble diverse endringer implementert på barentswatch.no.

 • oppdatert design på flere elementer
  • partnersider
   • bedre utnyttelse av plassen
   • mer logisk visning av temaer og underteamaer
   • viser nyheter i samarbeid med BarentsWatch og nyheter hentet direkte fra partneren
  • artikkelsider
   • f.eks forenklet visning av relatert innhold
  • temasider
  • Standardbilde vises i alle utlistninger.
  • Bedre kontrast for svaksynte
 • Infoboks for brukere av kartklienten
 • Bedre håndtering og visning av forfattere i portalen.
 • Ytterligere utbedriner av havneoversikten som har estimert release 9. september
 • diverse bugfikser
Dersom ting skulle se rart ut hos deg bør du forsøke å tømme Cahce på maskinen din. Dersom du fortsatt har problemer eller har innspill så hører vi gjerne fra deg.

torsdag 4. juli 2013

BarentsWatch.no oppdatert

BarentsWatch portalen har i dag blitt oppdatert med noen mindre justeringer og endringer.
 • Twitter feeden er hentet inn igjen på fronten
 • Menyelementet "Kart" går nå rett til BarentsWatch kartklient
  Samtidig er de sammensatte kartene som tidligere lå der flyttet inn under hver temakategori i menyen.
 • Diverse forberedelser av kode for lansering av av Nasjonal havneoversikt (Havneportalen versjon 2)
 • Diverse utbedringer av layout og visninger.

tirsdag 2. juli 2013

Anskaffelse: Rammeavtale for forvaltning og videreutvikling av BarentsWatch portalen.

Leverandøren vil få en viktig rolle i å videreutvikle portalen og skape verktøy for å oppfylle visjonene for de åpne delene av BarentsWatch. Vi legger vekt på smidig arbeidsmetodikk og tett samarbeid med et fast team hos leverandøren.

Kystverket inviterer til leverandørkonferanse 9. juli klokken 12:00 i Oslo. Påmelding påkrevet.

fredag 21. juni 2013

Problemer med lasting av BarentsWatch websider løst

Vi har over lengre tid hatt problemer med treg systemrespons for selve websidene på BarentsWatch.no . En vanlig situasjon har vært at man ved åpning av websider ikke har fått svar fra systemet, men ved å laste siden på nytt har systemet umiddelbart svart.

Vi har de siste ukene jobbet intensivt med vår leverandør for å finne en løsning på problemet og tror nå at problemet er løst. Tilbakemeldinger om problemer med å åpne sidene er uansett velkomne. Sendes til post@barentswatch.no med informasjon om system (mac/win/linux), nettleser versjon, aksesstidspunkt samt hva som ble opplevd som feil.

Vi har fortsatt problemer med en del kartlag som laster tregt eller ikke i det hele tatt. Vi jobber her med å få på plass mer mellomlagring (cache) der det er mulig i vår kartklient og ellers opp mot kapasiteten til partnerne.

torsdag 20. juni 2013

Orienterte kongeparene om BarentsWatch

Kong Harald, dronning Sonja, dronning Silvia og kong Carl Gustaf besøkte onsdag 19. juni Framsenteret i Tromsø.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik presenterte de rojale for arbeidet med BarentsWatch, og de kongelige lyttet interessert og stilte spørsmål. Ledelsen i BarentsWatch var også til stede.I løpet av besøket ved Framsenteret fikk de også høre om blant annet klimautviklingen i Arktis, Arktisk Råd og havforsuring.

Det to dager lange besøket i Troms fylke er del av kongeparenes offisielle besøk til Nord-Norge.

Her skriver kongehuset om besøket:
http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116684&sek=26939


tirsdag 18. juni 2013

BarentsWatch delte erfaringer i Bulgaria


Innovasjon Norge har bedt BarentsWatch å være med i dialog med bulgarske havnemyndigheter. Representanter fra BarentsWatch var derfor i Bulgaria i forrige uke, for å få presentert bulgarernes tanker omkring et prosjekt de ønsker å søke støtte for hos Innovasjon Norge.

Bulgarerne vurderer mulighetene for å få til et lignende system som BW i Svartehavsområdet. Arbeidstittel for prosjektideen er Balkan Watch.

BarentsWatch presenterte sine erfaringer, som viste seg å være nyttige for bulgarerne.  I løpet av dagen fikk BW-representantene og representantene fra Innovasjon Norge også omvisning i en av Bulgarias største havner, i Bourgas, og også sjøtrafikksentralen.

BarentsWatch-representantene sammen med kolleger fra 
Innovasjon Norge og den bulgarske Port Infrastructure-administrasjonen. 


Tilbakemeldingene BW ga Innovasjon Norge, var at bulgarerne må jobbe mer med prosjektsøknaden før BW kan vurdere å gå inn i et konkret samarbeid med bulgarerne. Det er BWs erfaring at man bør bruke god tid på forarbeid. BW har tilbydt seg å bidra med innspill i forprosjektfasen. 

Bilder fra besøk i Bourgas havn.

tirsdag 11. juni 2013

Presentasjon fra BarentsWatch ett-års arrangement


Torsdag 30. mai ble ettårsdagen for lanseringen av BarentsWatch markert med en dagskonferanse i Tromsø. Der ble det ble orientert om fremdrift og status, og om nyutviklede tjenester og visjoner. En PDF-kopi av presentasjonen ligger ved saken.

mandag 3. juni 2013

Tromsø blir BarentsWatch-hovedstad


- Vi ønsker å samle den unike kompetansen som BarentsWatch er i ferd med å bygge opp. Derfor ønsker vi at utviklingsmiljøet skal samles og jobbe sammen i Tromsø.

Dette annonserte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under ettårsmarkeringen for BarentsWatch i Tromsø 30. mai.

Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch markerte sin ettårsdag i Tromsø 30. mai. Under markeringa roste fiskeri- og kystministeren det BW har fått til på denne tiden. Hun utdypet hvordan BW på kort tid har bygd opp en åpen informasjonsportal, og er godt i gang med det viktige arbeidet med å sørge for at så mange statlige etater som mulig kan dele sin informasjon gjennom systemet.

Unikt kompetansemiljø bygges opp

BarentsWatch har bygd seg opp til å ta en nasjonal rolle som fasilitator for deling av informasjon på tvers, og skal være en pådriver for å skape arenaer for dialog, samordning og nyutvikling. BarentsWatch trekkes slik frem som et pionerprosjekt både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi ønsker å styrke BarentsWatch-miljøet, og vil sørge for at den unike kompetansen som er i ferd med å bygges opp, blir samlet til Tromsø, sa Berg-Hansen under markeringen.

Det vil i praksis si at alt utviklingsarbeid i BarentsWatch-regi skjer med utgangspunkt i Tromsø. Dette vil gjelde både åpne og lukkede tjenester. Ut over det utviklingsarbeidet som foregår på teknologisida, og med nye åpne informasjonstjenester, er BarentsWatch i ferd med å bygge opp et lukka samhandlingssystem. I dette systemet skal de etatane som har et operativt ansvar i hav- og kystområda kunne dele informasjon på en enkel og sikker måte.

Samlokalisering et pluss

- Ved å samlokalisere de ulike delene av BarentsWatch i Tromsø, kan de ha gjensidig nytte av hverandre i det daglige samarbeidet, Og de vil ha løpende tilgang til hele prosjektets kompetanse.

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik er også svært fornøyd med at BarentsWatch nå blir samlet på et sted.

– Det er helt spesiell kompetanse organisasjonen etterspør, og geografi er en del av det. Kompetansemiljøene i Tromsø er bra, og tilknytningen til Framsenteret passer godt inn i arbeidet framover.

torsdag 30. mai 2013

BarentsWatch fyller ett år


Pressemelding

BarentsWatch - Arena for samarbeid og innovasjon fyller ett år.

Torsdag 30. mai markerer vi ettårsdagen for lanseringen av BarentsWatch - fremtidens verktøykasse for hav- og kystområdene.

I den forbindelse blir det arrangert en dagskonferanse i Tromsø. Foruten å orientere om fremdrift og status, blir nyutviklede tjenester og visjoner presentert i programmet.

BarentsWatch er et resultat av gode samarbeidsprosesser mellom partnere fra de ulike forvaltningsetatene, brukere og industri.

Engasjement og innsats har vært upåklagelig siden prosjektet ble etablert i oktober 2010. På rekordtid og uten å overskride budsjett, kunne fiskeri- og kystministeren og utenriksministeren åpne informasjonsportalen den 30. mai 2012.

Nå, ett år etter, vil fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen presentere regjeringens videre forventninger til BarentsWatch. I samarbeid med noen av partneretatene vil BarentsWatch presentere status og videre planer, spesielt for de lukkede tjenestene.

Konferansen avsluttes med en paneldebatt om den videre utviklingen av BarentsWatch.

Sted:
Rica Ishavshotel, Tromsø | 30. mai 2013 | Klokken 09:45 – 14:45

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Frode Kjersem  - 416 58 780

Daglig leder Geir Schulstad – 959 22 129

fredag 24. mai 2013

Oppdatering av BarentsWatch og planlagt nedetid mandag 27. mai

I forbindelse med oppdateringer av systemet vil BarentsWatch.no kunne være utilgjengelig i større eller mindre tidsrom mellom klokken 09:00 og 12:00 mandag 27.mai.

Endringene innebærer større oppgraderinger av kartklienten og klargjør også for utrulling av den nye nasjonale havneoversikten (tidligere havneportalen).

Etter denne oppdateringen planlegger vi også hyppige oppdateringer av systemet, med større og mindre endringer minst hver måned.

fredag 12. april 2013

- Satser på BarentsWatch


Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch er lagt inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 (NTP) med 64 millioner kroner årlig.

Dermed kan prosjektet fortsette det målrettede arbeidet med å bygge et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for de norske kyst- og havområdene.

- 45 millioner kroner årlig i investeringer gir god forutsigbarhet, og er et viktig signal om langsiktig satsing på prosjektet, sier prosjektleder Frode Kjersem.

I tillegg til rammen for utvikling av tjenester og teknologi, legges det også opp til årlig å benytte 19 millioner kroner til drift og vedlikehold av BarentsWatch i perioden 2014–2023.

NTP: Hovedprioriteringer sjø

- Dette betyr en gjennomsnittlig årlig ramme på 64 millioner, noe som er helt i tråd med det prosjektet og Kystverket spilte inn til NTP. For BarentsWatch sine samarbeidspartnere betyr dette en anerkjennelse og en bekreftelse på en langsiktig satsing og gradvis utvikling i henhold til ambisjonene.

Ved å innlemme BarentsWatch i NTP har Regjeringen også sørget for en stabilitet for arbeidet som nå er godt igang.

- Regjeringen viser med all tydelighet at de ser på BarentsWatch som et viktig verktøy for informasjonsdeling og tjenesteutvikling på tvers av fag og etater. Det er gledelig å se at intensjonene fra tidligere blir fulgt opp i praksis, sier Kjersem.

Med NTP presenterer Regjeringen sin transportpolitikk for de neste ti årene. Meldingen legger blant annet opp til å stimulere og styrke sjøtransporten, gjennom tiltak som skal overføre gods fra vei til sjø. Også her kan BarentsWatch bidra.

Den allment tilgjengelige delen av informasjonssystemet BarentsWatch ble lansert i mai 2012. Portalen tilbyr informasjon i tekst og kart fra et dekningsområde som strekker seg godt ut over Norges kyst- og havområder. Temaene som dekkes er i tillegg til sjøtransport, havrett, fiskeri og havbruk, olje og gass, klima og miljø og informasjon og tjenester knyttet til havets ressurser.

BarentsWatch i Nasjonal transportplan 2014–2023

onsdag 3. april 2013

BarentsWatch oppbemanner

BarentsWatch har som intensjon å gå fra prosjekt- til driftsfase i løpet av året. Etter den første intense oppbyggingsfasen, er det nå tid for å få på plass en liten men solid stab, som skal ta BarentsWatch fra spire til full blomst. 

mandag 25. mars 2013

Brukertest våren 2013 - gi dine innspill

BarentsWatch er fortsatt i sin spede begynnelse. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre innhold og funksjonalitet i den åpne nettportalen, parallelt med utviklingen av nye informasjonstjenester, arbeid rundt den lukkede delen av systemet, og også dialog omkring internasjonalt samarbeid for informasjonsdeling.

Vi har siden januar i år jobbet med en brukertest av BarentsWatch.

fredag 22. mars 2013

Den nasjonale havneoversikten forbedres

BarentsWatch arbeider med å utvikle en nasjonal havneoversikt. Utviklingsprosessen er et godt eksempel på hvordan BarentsWatch samarbeider med dataeiere (partnere) og sluttbrukere for å få til gode løsninger.

Basert på brukersamlinger og diskusjoner med havner og havneforeningene i Norge, har BarentsWatch-teamet og Kystverkets Senter for transportplanlegging, plan og utredning sammen videreutviklet informasjonsplattformen.

onsdag 13. mars 2013

En hund etter polare lavtrykk

For noen har det vært ekstra viktig å følge med på værvarslene på BarentsWatch den siste uken.

For statsmeteorolog Gunnar Noer og de andre ved Vervarslinga for Nord-Norge har det vært stor pågang etter at polare lavtrykk har truffet de nordlige kystområdene flere ganger siden mandag 4. mars.

mandag 11. mars 2013

Årsrapport BarentsWatch 2012
BarentsWatch ble etablert som prosjekt i oktober 2010. På rekordtid og uten å overskride budsjett, kunne utenriksminister og fiskeri- og kystminister halvannet år etter, markere åpningen av de første nye tjenestene i en åpen informasjonsportal. Med denne lansering ble første versjon av det som skal bli Kilden til informasjon om kyst- og havområdene, gjort tilgjengelig. Milepælen er resultat av et intenst og godt samarbeid mellom BarentsWatch prosjektgruppen og samarbeidspartnerne.

fredag 8. mars 2013

BarentsWatch har fått ny leiar


Det er no bestemt kven som blir dagleg leiar av BarentsWatch. Han heiter Geir Schulstad og kjem frå stillinga som førstelektor og prosjektleiar ved Høgskulen i Finnmark.

mandag 18. februar 2013

BarentsWatch infoforum 13. februar

[Infoforum er et forum der representanter fra partnernes kommunikasjons og informasjonsavdelinger møtes for å diskutere det redaksjonelle innholdet i portalen. En eller flere BarentsWatch partnere står alltid bak det faglige innholdet i portalen.]

Infoforum var denne gangen delt i to, med en innledende bolk for de mest involverte.

mandag 11. februar 2013

Kystverket lyser ut to BarentsWatch stillingerBarentsWatch søkjer 2 systemutviklarar/ forretningsutviklarar som skal delta i arbeidet med å etablere og vidareutvikle systema slik at informasjon når ut. Stillingane blir ein del av eit team.


Les hele utlysningen.

onsdag 30. januar 2013

Vi tar i bruk @barentswatch.no som e-post domene

Adressene vi har hatt @kystverket.no vil fortsatt fungere, men e-post fra de som jobber fulltid i BarentsWatch prosjektet vil fra i dag av ha @barentswatch.no som avsender. Vi har adresser på formen fornavn.etternavn@barentswatch.no .

For generelle henvendelser kan man bruke post[at]barentswatch.no fra og med 31.01.2013.

BarentsWatch inviterer til industriseminar 6. februar

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Romsenter. Les mer om seminaret på BarentsWatch.no .

mandag 7. januar 2013

Utlysning av anskaffelser

BarentsWatch har kunngjort to større utlysninger via Doffin:

 1. BarentsWatch - forvaltningsavtale (rammeavtale)
  Kontraktspartner vil få ansvar for grunnleggende videreutvkling av BarentsWatch.
 2. Bistandsavtale på konsulenttjenester - BarentsWatch
  Kontraktspartner vil få ansvar innen videreutvikling av deler av BarentsWatch.