onsdag 30. januar 2013

Vi tar i bruk @barentswatch.no som e-post domene

Adressene vi har hatt @kystverket.no vil fortsatt fungere, men e-post fra de som jobber fulltid i BarentsWatch prosjektet vil fra i dag av ha @barentswatch.no som avsender. Vi har adresser på formen fornavn.etternavn@barentswatch.no .

For generelle henvendelser kan man bruke post[at]barentswatch.no fra og med 31.01.2013.

BarentsWatch inviterer til industriseminar 6. februar

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Romsenter. Les mer om seminaret på BarentsWatch.no .

mandag 7. januar 2013

Utlysning av anskaffelser

BarentsWatch har kunngjort to større utlysninger via Doffin:

  1. BarentsWatch - forvaltningsavtale (rammeavtale)
    Kontraktspartner vil få ansvar for grunnleggende videreutvkling av BarentsWatch.
  2. Bistandsavtale på konsulenttjenester - BarentsWatch
    Kontraktspartner vil få ansvar innen videreutvikling av deler av BarentsWatch.