mandag 25. mars 2013

Brukertest våren 2013 - gi dine innspill

BarentsWatch er fortsatt i sin spede begynnelse. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre innhold og funksjonalitet i den åpne nettportalen, parallelt med utviklingen av nye informasjonstjenester, arbeid rundt den lukkede delen av systemet, og også dialog omkring internasjonalt samarbeid for informasjonsdeling.

Vi har siden januar i år jobbet med en brukertest av BarentsWatch.
Brukertesten består av
  1. Analyse av webstatistikk
  2. Brukertest i lab
  3. Spørreundersøkelse via web

Brukertesten i lab ble utført midt i mars. Der testet vi ut større endringer av kartklienten mot pilotmiljøet. Planen var en mer omfattende test, men det viste seg raskt at brukerresponsen ga entydige svar på hovedtrekk til forbedring. Disse forbedringene bør tas tak i før man kjører større uttesting.

Presentasjon av brukertesten som helhet vil skje mot slutten av april, og resultatene fra den vil danne grunnlag for utviklingen som skal skje innenfor ny rammeavtale for forvaltning og utvikling.
Ta kontakt dersom du ønsker å være med på presentasjon av brukertesten!

Alle kan nå delta i spørreundersøkelsen.
Det er viktig med mange og gode innspill til det som finnes på barentswatch no så langt. Dette for at vi skal ha så bredt grunnlag som mulig når vi planlegger og prioriterer forbedringsarbeidet.

Invitasjon til å delta vil automatisk dukke opp på skjermen til besøkende på barentswatch.no etter 20 sekunder. Du kan også åpne spørreundersøkelsen her.
Takk for at du gir dine innspill. Slik kan BarentsWatch bli et stadig bedre arbeidsverktøy og en stadig bedre informasjonskilde for alle med interesse for kyst- og havområdene.

Tips gjerne andre
som du mener kan være interesserte i å delta i spørreundersøkelsen.

De største og viktigste forbedringene av den nye kartklienten vil bli klare til midten av mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!