fredag 22. mars 2013

Den nasjonale havneoversikten forbedres

BarentsWatch arbeider med å utvikle en nasjonal havneoversikt. Utviklingsprosessen er et godt eksempel på hvordan BarentsWatch samarbeider med dataeiere (partnere) og sluttbrukere for å få til gode løsninger.

Basert på brukersamlinger og diskusjoner med havner og havneforeningene i Norge, har BarentsWatch-teamet og Kystverkets Senter for transportplanlegging, plan og utredning sammen videreutviklet informasjonsplattformen.


Grunnprinsipper i utviklingen:

  • Kystverket vil stå som dataforvalter
  • Havnene vil selv være ansvarlig for informasjon om sin havn
  • BarentsWatch vil være ett av flere mulige steder å presentere informasjonen
Utviklingen av bakgrunnssystemet for at havnene skal legge inn informasjon er allerede i gang. Dette utføres av selskapet Avinet. Skissering av presentasjonsformen i BarentsWatch er også i gang. Under vises en skisse av forsiden. Her kan man søke etter havner, med mulighet for å vise både i kart og tabell.

Her er en skisse av en ny havneside, med en separat visning av informasjon om kaier.


(Merk at skissene fortsatt er under utarbeidelse og ikke representerer det ferdige produktet.)

En første begrenset versjon av en havneoversikt er allerede tilgjengelig på barentswatch.no.
Den viser informasjon fra norske stamnetthavner.
I versjon 2 vil langt flere havner bli inkludert, og informasjonen vil gjøres bedre tilgjengelig.
Også mer informasjon om hver havn skal på plass.

De første resultatene for testing av versjon 2 mot brukere vil forhåpentligvis komme til uttesting i det lukkede utviklingsmiljøet i midten av april.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!