onsdag 3. april 2013

BarentsWatch oppbemanner

BarentsWatch har som intensjon å gå fra prosjekt- til driftsfase i løpet av året. Etter den første intense oppbyggingsfasen, er det nå tid for å få på plass en liten men solid stab, som skal ta BarentsWatch fra spire til full blomst. 


Av gro kibsgaard

Illustrasjonen viser noen av BWs partnere. 

Det er nå ansatt en prosjektkoordinator i full, fast stilling i BarentsWatch. Det ble Per-Arne Hoel fra Senja som kom gjennom nåløyet, og nå skal sørge for å koordinere utviklingsprosjektene i det voksende informasjons- og overvåkningssystemet for kyst- og havområdene.


16 utviklingsprosjekter
Foruten å samle og gjøre tilgjengelig informasjon fra et stort antall kilder, jobber BarentsWatch kontinuerlig med å identifisere udekte informasjonsbehov hos systemets prioriterte målgrupper, undersøke nytteverdi, utarbeide kravspesifikasjoner og sørge for utvikling av helt nye informasjonstjenester.

I dag pågår det 16 slike utviklingsprosjekter parallelt, i ulike stadier av utviklingsløpet. Og nye vil komme til.

- Det ligger i BarentsWatch’ mandat å drive innovasjon, og å være en god og nyttig informasjonskanal for alle med interesse innen kyst- og havområdene. Å få på plass en dyktig fagperson i denne koordinatorrollen er et viktig skritt i retning av å bemanne opp en liten, men sterk driftsorganisasjon, sier prosjektleder Frode Kjersem.


Leder i overlapp
I mars ble det klart hvem som tar over lederrollen i BarentsWatch. Når Frode Kjersem går tilbake til regiondirektørstillingen i Kystverket Troms og Finnmark, blir det Geir Schulstad som blir ny daglig leder. Schjulstad er nå på plass, og vil jobbe sammen med Kjersem i tre måneder før han overtar roret 1. juli i år.


Flere stillinger skal bemannes
Det er i dag 4 faste og 1 midlertidig ansatt i BarentsWatch. I tillegg leies det inn bistand fra eksterne konsulenter. innleide konsulenter som leder ulike utviklingsprosjekter. Med de mange og spennende arbeidsoppgaver og forventninger som ligger til prosjektet, jobbes det med å få besatt flere nøkkelroller på permanent basis.

- Vi er i prosess med å plukke ut kandidater til to systemutviklerstillinger. I tillegg skal en redaksjonsmedarbeider og en kommunikasjonsansvarlig rekrutteres ila. 1. halvår. Ytterligere arbeides det med å få på plass en delprosjektleder som skal arbeide med å følge opp ulike delprosjekter i BW.

BarentsWatch er et etatsnøytralt prosjekt der 28 statlige etater og forskningsinstitutter samarbeider. Utover BarentsWatch’ egen stab, spiller vi på dyktige fagpersoner hos våre mange partnere i alle utviklingsprosjekter. Ytterligere partnere kan komme til i løpet av året.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!