fredag 21. juni 2013

Problemer med lasting av BarentsWatch websider løst

Vi har over lengre tid hatt problemer med treg systemrespons for selve websidene på BarentsWatch.no . En vanlig situasjon har vært at man ved åpning av websider ikke har fått svar fra systemet, men ved å laste siden på nytt har systemet umiddelbart svart.

Vi har de siste ukene jobbet intensivt med vår leverandør for å finne en løsning på problemet og tror nå at problemet er løst. Tilbakemeldinger om problemer med å åpne sidene er uansett velkomne. Sendes til post@barentswatch.no med informasjon om system (mac/win/linux), nettleser versjon, aksesstidspunkt samt hva som ble opplevd som feil.

Vi har fortsatt problemer med en del kartlag som laster tregt eller ikke i det hele tatt. Vi jobber her med å få på plass mer mellomlagring (cache) der det er mulig i vår kartklient og ellers opp mot kapasiteten til partnerne.

torsdag 20. juni 2013

Orienterte kongeparene om BarentsWatch

Kong Harald, dronning Sonja, dronning Silvia og kong Carl Gustaf besøkte onsdag 19. juni Framsenteret i Tromsø.

Kystdirektør Kirsti Slotsvik presenterte de rojale for arbeidet med BarentsWatch, og de kongelige lyttet interessert og stilte spørsmål. Ledelsen i BarentsWatch var også til stede.I løpet av besøket ved Framsenteret fikk de også høre om blant annet klimautviklingen i Arktis, Arktisk Råd og havforsuring.

Det to dager lange besøket i Troms fylke er del av kongeparenes offisielle besøk til Nord-Norge.

Her skriver kongehuset om besøket:
http://www.kongehuset.no/nyhet.html?tid=116684&sek=26939


tirsdag 18. juni 2013

BarentsWatch delte erfaringer i Bulgaria


Innovasjon Norge har bedt BarentsWatch å være med i dialog med bulgarske havnemyndigheter. Representanter fra BarentsWatch var derfor i Bulgaria i forrige uke, for å få presentert bulgarernes tanker omkring et prosjekt de ønsker å søke støtte for hos Innovasjon Norge.

Bulgarerne vurderer mulighetene for å få til et lignende system som BW i Svartehavsområdet. Arbeidstittel for prosjektideen er Balkan Watch.

BarentsWatch presenterte sine erfaringer, som viste seg å være nyttige for bulgarerne.  I løpet av dagen fikk BW-representantene og representantene fra Innovasjon Norge også omvisning i en av Bulgarias største havner, i Bourgas, og også sjøtrafikksentralen.

BarentsWatch-representantene sammen med kolleger fra 
Innovasjon Norge og den bulgarske Port Infrastructure-administrasjonen. 


Tilbakemeldingene BW ga Innovasjon Norge, var at bulgarerne må jobbe mer med prosjektsøknaden før BW kan vurdere å gå inn i et konkret samarbeid med bulgarerne. Det er BWs erfaring at man bør bruke god tid på forarbeid. BW har tilbydt seg å bidra med innspill i forprosjektfasen. 

Bilder fra besøk i Bourgas havn.

tirsdag 11. juni 2013

Presentasjon fra BarentsWatch ett-års arrangement


Torsdag 30. mai ble ettårsdagen for lanseringen av BarentsWatch markert med en dagskonferanse i Tromsø. Der ble det ble orientert om fremdrift og status, og om nyutviklede tjenester og visjoner. En PDF-kopi av presentasjonen ligger ved saken.

mandag 3. juni 2013

Tromsø blir BarentsWatch-hovedstad


- Vi ønsker å samle den unike kompetansen som BarentsWatch er i ferd med å bygge opp. Derfor ønsker vi at utviklingsmiljøet skal samles og jobbe sammen i Tromsø.

Dette annonserte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under ettårsmarkeringen for BarentsWatch i Tromsø 30. mai.

Informasjons- og overvåkningssystemet BarentsWatch markerte sin ettårsdag i Tromsø 30. mai. Under markeringa roste fiskeri- og kystministeren det BW har fått til på denne tiden. Hun utdypet hvordan BW på kort tid har bygd opp en åpen informasjonsportal, og er godt i gang med det viktige arbeidet med å sørge for at så mange statlige etater som mulig kan dele sin informasjon gjennom systemet.

Unikt kompetansemiljø bygges opp

BarentsWatch har bygd seg opp til å ta en nasjonal rolle som fasilitator for deling av informasjon på tvers, og skal være en pådriver for å skape arenaer for dialog, samordning og nyutvikling. BarentsWatch trekkes slik frem som et pionerprosjekt både nasjonalt og internasjonalt.

- Vi ønsker å styrke BarentsWatch-miljøet, og vil sørge for at den unike kompetansen som er i ferd med å bygges opp, blir samlet til Tromsø, sa Berg-Hansen under markeringen.

Det vil i praksis si at alt utviklingsarbeid i BarentsWatch-regi skjer med utgangspunkt i Tromsø. Dette vil gjelde både åpne og lukkede tjenester. Ut over det utviklingsarbeidet som foregår på teknologisida, og med nye åpne informasjonstjenester, er BarentsWatch i ferd med å bygge opp et lukka samhandlingssystem. I dette systemet skal de etatane som har et operativt ansvar i hav- og kystområda kunne dele informasjon på en enkel og sikker måte.

Samlokalisering et pluss

- Ved å samlokalisere de ulike delene av BarentsWatch i Tromsø, kan de ha gjensidig nytte av hverandre i det daglige samarbeidet, Og de vil ha løpende tilgang til hele prosjektets kompetanse.

Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik er også svært fornøyd med at BarentsWatch nå blir samlet på et sted.

– Det er helt spesiell kompetanse organisasjonen etterspør, og geografi er en del av det. Kompetansemiljøene i Tromsø er bra, og tilknytningen til Framsenteret passer godt inn i arbeidet framover.