onsdag 25. september 2013

Reviderer nordområdestrategien

En arbeidsgruppe i Kystverket skal komme med en plan for hvordan nordområdestrategien skal implementeres i organisasjonen og hvordan BarentsWatch kan brukes i arbeidet.


På grunn av økt aktivitet og interesse for området er det viktig for Kystverket å ha en god plan for sitt arbeid i nordområdene.

Kystverket utformet i 2010 sin første nordområdestrategi. I ettertid har regjeringen lagt fram Meld. St. 7 (2011-2012) Nordområdene. Visjon og virkemidler. I denne slår regjeringen fast at de vil tilrettelegge for sikker sjøtransport og maritim næringsvirksomhet i nord.

En tverrfaglig intern arbeidsgruppe har nå gått i gang med revisjonsarbeidet.

- Utviklingen i nord skjer raskt, sier leder for revisjonsarbeidet, seniorrådgiver John Evensen. Derfor er det viktig at vi er på banen og sørger for at Kystverket bidrar med sin kompetanse i hvordan dette sårbare området forvaltes.

Strategien har som mål å øke Kystverkets kunnskap om ny maritim aktivitet i nordområdene/Arktis og betydningen av dette for Kystverkets virksomhet – både operativt og forvaltningsmessig - i dag og framover.

Strategien skal peke ut satsingsområder for Kystverkets virksomhet i nordområdene. Gruppen er også bedt om å komme med forslag til hvordan etaten kan delta aktivt for å legge de maritime rammene for utvikling i nord.

Det skal ikke settes i verk nye utredninger for å utarbeide strategien, men gruppen vil trekke veksler på utredningsarbeid som er gjennomført i senere tid både i og utenfor Kystverket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!