mandag 18. november 2013

IT-Arkitekt BarentsWatch Etatsnett og Samhandling

BarentsWatch skal etablere et Etatsnettverk og Samhandlingsløsning som knytter sammen tjenester og informasjon på tvers av etats- og faggrenser. Dette stiller krav til en solid fundamentert arkitektur som skal tas frem og implementeres med brukerstyrt utvikling.

BarentsWatch ønsker å etablere et team med senior ressurser satt sammen av IT Arkitekt fra BarentsWatch sammen med en senior ressurs som anskaffes i denne anskaffelsen.

BarentsWatch som nav for offentlig informasjon til fiskerneFaststående bruk vist i Olex kartplotter
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) fikk i 2013 utviklet et system for automatisk redskapsrapportering. Der fiskerne i stedet for en masse posisjoner nå får en elektronisk fil fra Kystvaktsentralen som er kompatibel med deres arbeidsverktøy ombord (kartplottere).

Les mer hos FHF: FHF prosjektet automatisk redskapsrapportering med viktige resultater til fiskeflåten

Prosjektet er spennende i BarentsWatch sammenheng, og FHF har helt fra starten av antydet at de mener BarentsWatch bør være med i fase to av prosjektet. Da ønsker man seg en sentral for distribusjon av disse og lignende offentlige data som det er behov for ombord.