mandag 3. november 2014

Ny versjon av bølgevarsel lansert

Bølgevarsel visning på BarentsWatch har fått en større oppdatering. Den største endringen er at man kan se varsler fram i tid. Hele siden er også blitt responsiv, og tilpasset telefon, nettbrett og desktop.

Grafen er ikke lenger bare et bilde, og man får også fram mer data om navngitte steder langs farleden. Man kan søke etter farleder nær meg, som fungerer godt på telefon og andre enheter med GPS. Url-en oppdaterer seg nå, slik at man enkelt kan bokmerke en bestemt farled.

Kom gjerne med dine kommentarer!

BarentsWatch på Smidig 2014 konferansen

27. og 28. oktober deltok BarentsWatch på smidigkonferansen. BarentsWatch har valgt å satse på smidig utviklingsfilosofi og har siden 2013 vært med å sponse smidigkonferansen.

I år deltok vi med tre presentasjoner om våre bestrebelser på å anskaffe smidig.
Videoene fra våre presentasjoner og andre vil etterhvert være tilgjengelige på http://vimeo.com/album/3107510/ 

Presentasjonene og noe annet bakgrunnsmateriale er lagt ut her.

onsdag 29. oktober 2014

BarentsWatch på Ocean Talent Camp

28. og 29. oktober var BarentsWatch en av utstillerne da det ble arrangert Ocean Talent Camp på Universitetet i Nordland, Mørkvedbukta forskningsstasjon, Bodin videregående skole og maritime fagskole og i Mørkvedhallen. Et arrangement som gir elever i den videregående skole en bedre sjanse til å bli kjent med de havbaserte næringene i nord og mulige utdanningsvalg.

http://www.oceantalentcamp.no/

I tillegg til informasjon om BarentsWatch og våre partnere fikk elevene gode muligheter for å møte bedrifter og organisasjoner og høre om deres spennende karrieremuligheter.

mandag 6. oktober 2014

Tester FiskInfo på brukerne

Som et viktig ledd i utviklingen av å få offentlige kartdata inn på fiskernes kartplottere, besøker vi Ålesund 13. og 14. oktober. Her får fiskere på store og mellomstore fartøy gjennomgå en brukertest sammen med våre utviklere.

Mål for testingen er å finne ut om det er noe vi kan gjøre for at tjenesten skal bli enda bedre og hvordan fiskerne synes kartene fungerer på kartplotteren.

Bidrag til rekrutteringen mottas med takk, så om noen har kontakt med aktuelle brukere i sitt nettverk send gjerne en melding til post@barentswatch.no.

torsdag 18. september 2014

Nytt samarbeid om tjenesteutviklingEn ny rammeavtale med Norconsult Informasjonssystemer AS gjør at tjenesteutviklingen i BarentsWatch tar stadig nye steg.

mandag 1. september 2014

Melding om todelt kontrakt med SteriaI den ene kontrakten skal Steria utvikle et felles ressursregister der eksempelvis Politiet, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Hovedredningssentralene skal dele kunnskap og ressurser.

Den andre kontrakter dreier seg om utvikling av operative tjenester og infrastruktur.

mandag 18. august 2014

Tester tjeneste for kartplotter på Nor-Fishing

Kartlag fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter. Tjenesten fra BarentsWatch testes ut under Nor-Fishing i Trondheim 19. til 22. august. 

Mer om tjenesten og program for dagene finner du her.

torsdag 14. august 2014

Søker senior kommunikasjonsrådgivar i BarentsWatch

Du er ein strategisk kommunikasjonsrådgivar som er god på samarbeid og relasjonsbygging, og som trivst sjølv under tidspress. Du er ein engasjert og sjølvstendig person, og ei drivkraft i eit nyskapande lag.
Stillinga som senior kommunikasjonsrådgivar i BarentsWatch inneber ansvar for vårt strategiske kommunikasjonsarbeid. Du vil vere ein del av BarentsWatch-laget i Tromsø, og vil få ei nøkkelrolle i BarentsWatch sitt formidlingsarbeid og merkevarebygging. I tillegg vil du leie BarentsWatch sitt Infoforum – eit fagleg nettverk på tvers av eit trettitals ulike statlege etatar og forskingsinstitusjonar. 

tirsdag 3. juni 2014

Årskonferanse i Ålesund

3. juni var både ambassadører og medspillere av BarentsWatch samlet i Ålesund. Foruten å orientere om nye og kommende tjenester, ble det spesiel fokus på BarentsWatch sine prioriteringer frem mot 2017.

Med på konferansen var statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet og regjeringen, og Kystdirektør Kirsti Slotsvik fra Kystverket.

 Statssekretær Jon Georg Dale om BarentsWatch: - Ei viktig informasjonskjelde og kunnskapsbase i utviklingen for ein sjøfartsnasjon som Norge. onsdag 28. mai 2014

Nytt design på BarentsWatch

BarentsWatch portalen og en del av de underliggende systemene ble oppgradert i dag 28. mai.

http://www.barentswatch.no/

Endringene innebærer blant annet en større endring av layout og særlig fronten på portalen. Det fokuseres på tjenester og kart du kan se i BarentsWatch. Løpende nyheter direkte fra partnerne er også trukket frem.

Det skjer også viktige endringer der BarentsWatch portalen skilles fra underliggende systemer for å gjøre disse mer tilgjengelige for eksterne systemer. Mer informasjon om APIer og annet vil komme her senere.
BarentsWatch partnere som er interessert kan få mer informasjon om dette ved henvendelse til Kjell Knudsen.

Har du innspill på layout og teknisk funksjonalitet etter at vi har lansert tar vi gjerne kommentarer her på bloggen.
Selve oppgraderingen gikk smertefritt, men vi vet det kan være småting i systemet som ikke her helt 100%.

Blant annet jobber vi med å få på plass bedre navn på en del kart og rydde litt opp i de foreslåtte kartene som du finner i kartklienten.

tirsdag 27. mai 2014

Årsrapport 2013

BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for samhandling om kyst- og havområdene. Les mer om aktiviteten gjennom fjoråret. Her finner du beskrivelser av prosjektene og utviklingen fremover.
I perioden fra 2014 til 2017 vil BarentsWatch prioritere tjenester knyttet til effektiv operasjonell innsats, tjenester utviklet for - og gjort tilgjengelig til den profesjonelle bruker gjennom spesialsystemer, samt tjenester i informasjonsportalen som kan - og ønskes å inngå i profesjonelle spesialsystemer.
Årsrapport 2013 finner du her (pdf).tirsdag 20. mai 2014

Anskaffelse rammeavtale tjenesteutvikling

BarentsWatch har behov for mer utviklingskapasitet til teknisk utvikling av løsninger som allerede er bestemt, men også for å ha kapasitet til å løse oppgaver som ikke enda er definert. Denne anskaffelsen ble lyst ut på Doffin 10. mai 2014 og har frist 9. juni 2014

torsdag 8. mai 2014

Workshop: Kunnskap om hav og kyst - på havet

BarentsWatch og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) jobber gjennom FiskInfo-prosjektet frem løsninger for formidling av data fra det offentlige til fiskernes fagsystemer, kartplotterne.

Illustrasjon: Kart til kartplottere, visning gjennom portalen.
Tid: 4. juni, 10:00-15:00
Sted: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), Ålesund
Påmelding: http://www.barentswatch.no/FiskInfo2014
Påmeldingsfrist: 26. mai
Hotellreservasjon: Se påmeldingsskjema

BarentsWatch årskonferanse 3. juni

Invitasjon til konferanse
Bedre samarbeid om hav og kyst
 
Sted: Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund, Borgundvegen 340
Dato: 3. juni 2014
Tidspunkt: Kl. 10:00 – 15:00
 
3. juni inviteres du, som en av BarentsWatch’ ambassadører og medspillere, til årskonferanse i Ålesund. Foruten å orientere om nye og kommende tjenester, tar vi spesielt fatt i BarentsWatch prioriteringer frem mot 2017.
 

tirsdag 1. april 2014

Barentshavkonferansen i Hammerfest

Kommunikasjonsrådgiver Anders Røeggen (til venstre) demonstrerer tjenester på portalen barentswatch.no.

Olje- og gassbransjen er denne uken samlet under Barentshavkonferansen i Hammerfest. BarentsWatch var til stede med stand for å fortelle om sin ambisjon om å bli den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap - et verktøy for operativ samhandling om kyst- og havområdene.

Et av de viktigste satsingsområdene for mange land, inkludert Norge, er nordområdene. Dette er et område som er svært rikt på marine ressurser, mineraler, olje og gass. Dette er også et område preget av uberørt natur, og som er svært sårbart miljømessig. Våre kyst- og havområder er et miljø hvor samarbeid og samhandling er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Blant BarentsWatch sine viktigste oppgaver er å skape en felles plattform for samarbeid.

mandag 31. mars 2014

Anskaffelser for utvikling av lukkede tjenester

Det er lyst ut to anskaffelser for utvikling innenfor BarentsWatch. Begge anskaffelsene skal gi BarentsWatch tilgang på ressurser for utvikling av lukkede tjenester og infrastruktur som understøtter lukkede tjenester. Leveransene skal baseres på smidig utviklingsmetodikk der krav til løsning tas frem i et samarbeid mellom BarentsWatch, leverandør og brukere.
  • Utvikling av lukkede tjenester og infrastruktur
    Anskaffelsen vil ta utgangspunkt i de operative etatenes behov for sporingstjenester, seilasinformasjon og analysetjenester på disse. Anslatt mulig totalverdi inkludert opsjoner: 80 millioner
  • Felles ressursregister
    Anskaffelsen ta utgangspunkt i de operative etatenes behov for et felles ressursregister. Anslått mulig totalverdi inkludert opsjoner: 64 milloner
Begge anskaffelsene har tilbudsfrist 25. april 2014. Se Doffin.no for ytterligere informasjon.

Ledige stillingar i BarentsWatchVi er i stadig utvikling og nå søkjer vi fire engasjement som rådgjevarar i prosjektgruppa.

BarentsWatch er både på jakt etter juridisk rådgjevar og tre system- og forretningsutviklarar.

torsdag 27. mars 2014

Fisker? Vi ønsker dine innspill på våre planer!

BarentsWatch jobber i FiskInfo med SINTEF og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)  for å tilgjengeliggjøre kartlag fra det offentlige til bruk på kartplotter. Arbeidet har nå ført til en del skisser for hvordan fiskerne skal hente ut informasjon.

For å vite om vi er på rett vei trenger vi innspill fra fiskerne selv underveis. Noen vil bli kontaktet direkte, andre som ønsker å bidra bes kommentere direkte på siden vi har laget for å diskutere innspillene.

mandag 24. mars 2014

Varsling om polare lavtrykk

I arbeidet med videreutvikling av portalen og tjenester til brukerne tester vi nå ut et system for varsling av polare lavtrykk. 
Dagens versjon er en manuell rutine der brukerne registrerer e-post og mobilnummer. Når det varsles polare lavtrykk sender så redaksjonen i BarentsWatch ut et varsel manuelt via post@barentswatch.no og SMS (lagt til i dag) for Outlook.

Avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne vil vi vurdere en tettere integrering og automatisering med publiseringssystemet og vanlig brukerregistrering.

tirsdag 11. mars 2014

BarentsWatch presenterte seg for NæringskomiteenNæringskomiteen på Stortinget var på besøk i Tromsø den 11. mars i regi av Fylkesmannen i Troms, og fikk blant annet en presentasjon av BarentsWatch av daglig leder Geir Schulstad.

mandag 17. februar 2014

Planlagt nedetid torsdag 20. februar 16-18

I forbindelse med vedlikehold av underliggende systemer vil BarentsWatch kunne bli utilgjengelig i opp til en time mellom 16 og 18 torsdag 20. februar.

mandag 3. februar 2014

Oppsummering fra BarentsWatch leverandørkonferanse

Kystverket inviterte 28. januar leverandører til en gjennomgang av kommende utlysninger.

Ca 40 representanter fra store og små selskaper deltok og ga sine innspill til løsninger og organisering. 

BarentsWatch takker for gode bidrag og håper å se flere av deltakerne i kommende anbudskonkurranser! 

Les en oppsummering av møtet med presentasjoner vedlagt.

fredag 17. januar 2014

Program BarentsWatch leverandørkonferanse 28. januar

BarentsWatch vil på konferansen presentere våre behov for leveranser for en periode fremover.
BarentsWatch har et betydelig behov for utvikling av tjenester og infrastruktur, både innenfor åpne og lukkede tjenester.

tirsdag 14. januar 2014

BarentsWatch tilpasset mobiler og andre skjermstørrelserDet ble 19. desember lansert en ny versjon av BarentsWatch som gjorde sidene tilpasset til diverse mobiler og nettbrett, såkalt responsivt design. Det er ikke en egen mobil versjon, men tekniske endringer slik at det samme innholdet tilpasser seg avhengig av størrelsen på nettleser/skjerm. Om telefonen holdes liggende eller stående så vil innholdet presenteres forskjellig.

Leverandørkonferanse Gardermoen 28.1.2014

BarentsWatch vil presentere våre behov for leveranser for en periode fremover. BarentsWatch har et betydelig behov for utvikling av tjenester og infrastruktur innen både åpne og lukkede tjenester. Utviklingen baseres på smidige metoder der teamene gis en stor grad av frihet innenfor spillerommet til produkteier. BarentsWatch sine anskaffelser vil være i størrelsesorden 20-40 million pr. år.
Det vil anskaffes flere team som skal levere over flere kompetanseområder. Nærmere informasjon om dette, samt rutiner for påmelding kommer i Januar.
Se også Doffin: