mandag 31. mars 2014

Anskaffelser for utvikling av lukkede tjenester

Det er lyst ut to anskaffelser for utvikling innenfor BarentsWatch. Begge anskaffelsene skal gi BarentsWatch tilgang på ressurser for utvikling av lukkede tjenester og infrastruktur som understøtter lukkede tjenester. Leveransene skal baseres på smidig utviklingsmetodikk der krav til løsning tas frem i et samarbeid mellom BarentsWatch, leverandør og brukere.
  • Utvikling av lukkede tjenester og infrastruktur
    Anskaffelsen vil ta utgangspunkt i de operative etatenes behov for sporingstjenester, seilasinformasjon og analysetjenester på disse. Anslatt mulig totalverdi inkludert opsjoner: 80 millioner
  • Felles ressursregister
    Anskaffelsen ta utgangspunkt i de operative etatenes behov for et felles ressursregister. Anslått mulig totalverdi inkludert opsjoner: 64 milloner
Begge anskaffelsene har tilbudsfrist 25. april 2014. Se Doffin.no for ytterligere informasjon.

Ledige stillingar i BarentsWatchVi er i stadig utvikling og nå søkjer vi fire engasjement som rådgjevarar i prosjektgruppa.

BarentsWatch er både på jakt etter juridisk rådgjevar og tre system- og forretningsutviklarar.

torsdag 27. mars 2014

Fisker? Vi ønsker dine innspill på våre planer!

BarentsWatch jobber i FiskInfo med SINTEF og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)  for å tilgjengeliggjøre kartlag fra det offentlige til bruk på kartplotter. Arbeidet har nå ført til en del skisser for hvordan fiskerne skal hente ut informasjon.

For å vite om vi er på rett vei trenger vi innspill fra fiskerne selv underveis. Noen vil bli kontaktet direkte, andre som ønsker å bidra bes kommentere direkte på siden vi har laget for å diskutere innspillene.

mandag 24. mars 2014

Varsling om polare lavtrykk

I arbeidet med videreutvikling av portalen og tjenester til brukerne tester vi nå ut et system for varsling av polare lavtrykk. 
Dagens versjon er en manuell rutine der brukerne registrerer e-post og mobilnummer. Når det varsles polare lavtrykk sender så redaksjonen i BarentsWatch ut et varsel manuelt via post@barentswatch.no og SMS (lagt til i dag) for Outlook.

Avhengig av tilbakemeldinger fra brukerne vil vi vurdere en tettere integrering og automatisering med publiseringssystemet og vanlig brukerregistrering.

tirsdag 11. mars 2014

BarentsWatch presenterte seg for NæringskomiteenNæringskomiteen på Stortinget var på besøk i Tromsø den 11. mars i regi av Fylkesmannen i Troms, og fikk blant annet en presentasjon av BarentsWatch av daglig leder Geir Schulstad.