tirsdag 11. mars 2014

BarentsWatch presenterte seg for NæringskomiteenNæringskomiteen på Stortinget var på besøk i Tromsø den 11. mars i regi av Fylkesmannen i Troms, og fikk blant annet en presentasjon av BarentsWatch av daglig leder Geir Schulstad.


Fylkesmann Svein Ludvigsen hadde lagt opp et stramt dagsprogram for Næringskomiteen, der første tema og stopp på programmet var ”IKT – Teknologi – Overvåkning” i kontorene til Kongsberg Satellite Services AS (KSAT), hvor KSAT, Norut (Northern Research Institute) og BarentsWatch presenterte seg. Øvrige tema under besøket i Tromsø dreide seg om ”Sjømat – Nye marine produkter” og ”Reiseliv i nord”.

I presentasjonen av BarentsWatch la Geir Schulstad vekt på målsettingen om at BarentsWatch skal være den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap, og et verktøy for operativ samhandling om kyst- og havområdene.

- BarentsWatch arbeider med å styrke den enkelte etats forståelse for de øvrige etaters ansvarsområder og informasjonsbehov, samt å legge til rette for deling av data og informasjon mellom etatene, sa Schulstad.

Han understreket at BarentsWatch ikke bare er en offentlig informasjonsportal med tjenester og applikasjoner for den allmenne bruker.

- Vi utvikler og tilbyr også tjenester for den profesjonelle bruker gjennom spesialsystemer – som for eksempel datagrunnlag for bruk i kartplottere i fiskeflåten, og tjenester spesielt utviklet for statlige etater som har et operasjonelt ansvar i kyst- og havområdene, gjerne gjort tilgjengelig gjennom etatens eget spesialsystem.

Næringskomiteens ansvarsområde er blant annet saker om nærings-, industri- og handelsvirksomhet, skipsfart, fiskeri, fangst, akvakultur og laksefiske. Se mer om Næringskomiteen her.Næringskomiteens medlemmer (som var på besøk):

Marit Arnstad, Sp
Øyvind Korsberg, FrP
Frank Bakke-Jensen, H
Pål Farstad, V
Ingunn Foss, H
Ingrid Heggø, Ap
Odd Omland, Ap
Jørund Rytman, FrP
Charlotte Spurkeland, H
Fredrik Giertsen, komitesekretariatet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!