tirsdag 1. april 2014

Barentshavkonferansen i Hammerfest

Kommunikasjonsrådgiver Anders Røeggen (til venstre) demonstrerer tjenester på portalen barentswatch.no.

Olje- og gassbransjen er denne uken samlet under Barentshavkonferansen i Hammerfest. BarentsWatch var til stede med stand for å fortelle om sin ambisjon om å bli den foretrukne arenaen for å samle, koble og dele kunnskap - et verktøy for operativ samhandling om kyst- og havområdene.

Et av de viktigste satsingsområdene for mange land, inkludert Norge, er nordområdene. Dette er et område som er svært rikt på marine ressurser, mineraler, olje og gass. Dette er også et område preget av uberørt natur, og som er svært sårbart miljømessig. Våre kyst- og havområder er et miljø hvor samarbeid og samhandling er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Blant BarentsWatch sine viktigste oppgaver er å skape en felles plattform for samarbeid.