tirsdag 3. juni 2014

Årskonferanse i Ålesund

3. juni var både ambassadører og medspillere av BarentsWatch samlet i Ålesund. Foruten å orientere om nye og kommende tjenester, ble det spesiel fokus på BarentsWatch sine prioriteringer frem mot 2017.

Med på konferansen var statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet og regjeringen, og Kystdirektør Kirsti Slotsvik fra Kystverket.

 Statssekretær Jon Georg Dale om BarentsWatch: - Ei viktig informasjonskjelde og kunnskapsbase i utviklingen for ein sjøfartsnasjon som Norge.