tirsdag 3. juni 2014

Årskonferanse i Ålesund

3. juni var både ambassadører og medspillere av BarentsWatch samlet i Ålesund. Foruten å orientere om nye og kommende tjenester, ble det spesiel fokus på BarentsWatch sine prioriteringer frem mot 2017.

Med på konferansen var statssekretær Jon Georg Dale fra Samferdselsdepartementet og regjeringen, og Kystdirektør Kirsti Slotsvik fra Kystverket.

 Statssekretær Jon Georg Dale om BarentsWatch: - Ei viktig informasjonskjelde og kunnskapsbase i utviklingen for ein sjøfartsnasjon som Norge. 

Innledningen fra Slotsvik var "Våre kyst- og havområder - et miljø for sameksistens: Samhandling og rollefordeling mellom offentlige etater." Hun la vekt på at våre kyst- og havområder er et miljø hvor samarbeid og samhandling er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

På samme måte som vertsetat Kystverket, er også BarentsWatch nå plassert under Samferdselsdepartementet.

Statssekretæren påpekte at BarentsWatch er et viktig verktøy i den norske regjeringens politikk for nordområdene. Utvikle kunnskap og utvikle samarbeid, samt utvikle infrastruktur er viktig, og BW er et verktøy for å oppnå disse målsettingene.

Prioriteringene fra departementet går på tjenester som effektiviserer operasjonell innsats og tjenester for den profesjonelle bruker.

Brukerstyrt utvikling sto sentralt under årets konferanse. Status, demonstrasjoner og smakebiter fra etablerte og kommende tjenester ble presentert.

Nasjonal havneoversikt II
- ble relansert i oktober 2013, men hva med det videre utviklingspotensialet (foretak&fiskeri)?
Les mer: Omorganisering av havneoversikten

Tryggere ferdsel / vær- og istjenester, inkludert bølgevarsel.

Kunnskap om hav og kyst - direkte på kartplotteren.
- Ståle Walderhaug, prosjektleder fra SINTEF, og på vegne av BarentsWatch og FHF, innnledet og demonstrerte prosjektet som er under utvikling.
Les mer: Kartlag fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter.

- En visjon utformet av brukerne - Hvorfor går Fiskeri- og havbruksnæringens
forskningsfond (FHF) inn på dette. Innlegg av Hans Petter Næs, kommunikasjonssjef i FHF.

Tjenester som effektiviserer operasjonell innsats

Geir Schulstad innledet om et samhandlingssystem for effektiv operasjonell innsats, både nasjonalt og
internasjonalt. Tjenestene knyttet til dette utvikles spesielt for økt samhandling mellom statlige etater som har et operasjonelt ansvar i kyst- og havområdene, og vil i hovedsak være lukket for offentligheten. Økt kunnskap og synergi gjennom tverretatlig samarbeid vil styrke vår situasjonsforståelse av de norske farvann, og til å reagere og handle på̊ en effektiv måte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!