mandag 14. juli 2014

Spesialvarsel for bølger

Nytt fra og : Bølgevarsel for spesielt utsatte områder og strekninger langs .
Bølgevarsel for spesielt utsatte områder og strekninger langs norskekysten gjør det lettere å ferdes trygt på havet.

Dette er en nyutvikling av et bølgevarsel Kystverket og YR.no tidligere har kjørt. Nå har tjenesten blitt oppgradert og vises gjennom en interaktiv kartløsning hos BarentsWatch. Kystvarslene fra forskningsstiftelsen Polytec er en videreforedling av havvarslene som lages av Meteorologisk institutt og amerikanske National Weather Service.   

Nytt er også at tre nye områder langs kysten er lagt til: Lopphavet, Vågsfjordbassenget og Jomfruland. Sistnevnte er spesielt interessant i forhold til trafikken av fritidsbåter nå i sommer. De andre utsatte områdene inkluderer Hustadvika, Breisundet, Stad, Sletta, Boknafjorden. 

BarentsWatch har benyttet oppdatert teknologi som gjør at informasjonen kan presenteres, tilrettelegges og distribueres mer fleksibelt. Informasjonen vil etter hvert også vises direkte på kartplottere ombord på båter og på mobile applikasjoner. 

Tjenesten gjelder både varsel langs utvalgte farleier og i området rundt disse farleiene. Det gis varsel i tre timers intervaller inntil tre døgn fram i tid. Varslene blir beregnet ut i fra data i et rutenett med 100 meters oppløsning. Tjenesten tar hensyn til bunntopografien i området, samt lokal vind for mer nøyaktighet. Dette gjør det mulig å planlegge tryggere seilas og fiskerirelatert aktivitet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!