mandag 18. august 2014

Tester tjeneste for kartplotter på Nor-Fishing

Kartlag fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter. Tjenesten fra BarentsWatch testes ut under Nor-Fishing i Trondheim 19. til 22. august. 

Mer om tjenesten og program for dagene finner du her.

torsdag 14. august 2014

Søker senior kommunikasjonsrådgivar i BarentsWatch

Du er ein strategisk kommunikasjonsrådgivar som er god på samarbeid og relasjonsbygging, og som trivst sjølv under tidspress. Du er ein engasjert og sjølvstendig person, og ei drivkraft i eit nyskapande lag.
Stillinga som senior kommunikasjonsrådgivar i BarentsWatch inneber ansvar for vårt strategiske kommunikasjonsarbeid. Du vil vere ein del av BarentsWatch-laget i Tromsø, og vil få ei nøkkelrolle i BarentsWatch sitt formidlingsarbeid og merkevarebygging. I tillegg vil du leie BarentsWatch sitt Infoforum – eit fagleg nettverk på tvers av eit trettitals ulike statlege etatar og forskingsinstitusjonar.