torsdag 18. september 2014

Nytt samarbeid om tjenesteutviklingEn ny rammeavtale med Norconsult Informasjonssystemer AS gjør at tjenesteutviklingen i BarentsWatch tar stadig nye steg.

mandag 1. september 2014

Melding om todelt kontrakt med SteriaI den ene kontrakten skal Steria utvikle et felles ressursregister der eksempelvis Politiet, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Hovedredningssentralene skal dele kunnskap og ressurser.

Den andre kontrakter dreier seg om utvikling av operative tjenester og infrastruktur.