torsdag 18. september 2014

Nytt samarbeid om tjenesteutviklingEn ny rammeavtale med Norconsult Informasjonssystemer AS gjør at tjenesteutviklingen i BarentsWatch tar stadig nye steg.

Administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer, Bård Hernes (t.h), og daglig leder i BarentsWatch, Geir Schulstad. Foto: Alf M. Sollund.

Arbeidet med å fremme samhandling og effektivisering av forvaltningen knyttet til hav og kyst ekspanderer.

- Avtalen med Norconsult gir BarentsWatch utvidet kapasitet for teknisk utvikling og implementering av prosjekter som vi og partnerne jobber med.

Det sier daglig leder Geir Schulstad om formålet med anskaffelsen, og legger til:

- Med dette har vi fått tilgang på et faglig sterkt team med mye erfaring fra utvikling av kartløsninger på web. Norconsult sitt team ble utover en fordelaktig pris valgt på bakgrunn av faglige kvalifikasjoner, teamets sammensetning og et godt utført case.

Kjerneområder

Administrerende direktør i Norconsult Informasjonssystemer, Bård Hernes, ser fram til å komme i gang med denne jobben.

- Dette prosjektet innebærer leveranse av tjenester innen ett av våre kjerneområder, webbaserte kartløsninger. Vi har i tillegg spesialkompetanse på kartløsninger for maritim sektor, og prosjektet for BarentsWatch gir oss mulighet til å bygge videre på den kompetansen vi har opparbeidet til glede for både BarentsWatch og eksisterende kunder, forklarer han.

- Som leverandør gir dette oss en god forutsigbarhet og muligheter til å vokse videre. Konkurranseformen, der tilbudsprosessen ble avsluttet med et praktisk case, var ny for oss. Det er utrolig tilfredsstillende å vinne konkurransen der vårt team ble evaluert over 5 dager.

Smidig arbeidsmetodikk

Utviklingsteamet fra Norconsult vil jobbe tett med eksisterende forvaltningsteam hos Bouvet for direkte leveranse i BarentsWatch kildekode. Kontrakten har en øvre ramme på 25 mill pr år og en varighet på inntil 4 år.

Anskaffelsen skal gi BarentsWatch tilgang til ressurser for utvikling av tjenester og funksjonalitet i henhold til smidig arbeidsmetodikk. Behovene og løsningene skal komme frem i dialog med brukerne og prioriteres av teamet og produkteier som oppnevnes av BarentsWatch for det enkelte utviklingsprosjekt. Særlig viktige arbeidsområder vil være kartløsninger for å fremstille sammensatte data fra forvaltningen og understøtte forvaltningen av hav og kystområdene på tvers av etatene.

Dette er Norconsult Informasjonssystemer AS:

Norconsult Informasjonssystemer AS utvikler og leverer helhetlige IT-løsninger for prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Selskapet er en ledende leverandør av programvare innen Geografiske Informasjonssystemer (GIS), Nettinformasjonssystemer (NIS), Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV), og løsninger innen prosjektadministrasjon, prosjektstyring og bygningsinformasjon (BIM). Selskapet markedsfører sine løsninger under merkevaren ISY, og har 170 ansatte med hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo.

Norconsult Informasjonssystemer AS er et heleid datterselskap av Norconsult AS, som er Norges største flerfaglige rådgivermiljø rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering med 2500 ansatte. Selskapet leverer tjenester nasjonalt og internasjonalt knyttet til bygg og eiendom, energi, industri, miljø, olje og gass, samferdsel, samfunnsplanlegging, sikkerhet og vann og avløp.

Mer informasjon: www.nois.no

Dette er BarentsWatch:

BarentsWatch har som hovedmål å samle, utvikle og dele kunnskap om hav og kyst. BarentsWatch skal organisere og gjøre tilgjengelig data, informasjon og kunnskap fra et trettitalls ulike statlige etater og forskningsinstitusjoner, for der igjennom fremme samhandling og effektivisere forvaltning av hav og kyst. Kystverket er vertsetat for BarentsWatch. BarentsWatch er et helhetlig system for å samle og dele informasjon, og for å overvåke de norske hav- og polare områdene, og understøtte Norges interesser i nordområdene. BarentsWatch er en arena for informasjonsdeling, samarbeid og faglig utvikling, hvor kjernevirksomheten er å utvikle infrastruktur, nettverk mellom etatene, samhandlingstjenester og informasjonstjenester.

Mer informasjon: www.barentswatch.no

Kontaktpersoner:

· Norconsult Informasjonssystemer:
Seksjonsleder Ola Greiff Johnsen, ola.greiff.johnsen@norconsult.com, telefon 45 40 46 68

BarentsWatch:
Daglig leder Geir Schulstad, geir.schulstad@barentswatch.no, telefon 959 22 129

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!