fredag 27. november 2015

Nytt om FiskInfo

BarentsWatch har nå lansert en fullskjermsversjon av FiskInfo.

Som tidligere kan registrerte fiskere abonnere på nedlasting av kartlag med faststående bruk, iskant, havbruksinstallasjoner og seismikkinformasjon.

Det nye nå er at det meste av denne informasjonen også er tilgjengelig i nettlesere på PC, nettbrett og mobil. Detaljert informasjon om faststående bruk er fortsatt kun tilgjengelig for registrerte fiskere på kartplotter.

Skjermdumpen over viser garn stående i Kaldfjorden på Kvaløya ut for Tromsø. Der et rikt sildefiske foregår med både fiskebåter og hvaler som aktører.

Prøv selv på https://www.barentswatch.no/fiskinfo/

For mer informasjon om FiskInfo og andre aktiviteter i BarentsWatch. Her er vårt november nyhetsbrev. Meld deg gjerne på.

fredag 30. oktober 2015

Status for Felles ressursregister

BarentsWatch er godt i gang med å utvikle et felles ressursregister som er tilgjengelig for alle operative etater. Prosjektet har vært i kontakt med mange ressurspersoner og ønsker gjennom dette nyhetsbrevet å informere litt om hvor vi står i dag.

tirsdag 20. oktober 2015

Samarbeid med Kystens Hus

Sammen med Kystens Hus i Tromsø skal BarentsWatch være med å skape en formidlingsarena og et utstillingsvindu for kysten, havområdene, kystens næringsliv og forskningsmiljøene.Som utstiller her vil BarentsWatch kunne presentere sine tjenester og verktøy til både profesjonelle brukere og allmennheten. Temaer som kan dukke opp inkluderer Bølgevarsel, Kystverkets Havbase, FiskInfo, og på sikt Felles ressursregister og presentasjon av nye satellittbilder. En prosjektgruppe er satt sammen for å få opp et utstillingsområde rundt årskiftet.

Utstillingen vil være å finne i en større del av lokalene i byggets 2. etasje. Et område som skal benyttes til informasjon- og kunnskapsformidling. Hovedfokus her vil være på fiskeri- og sjømatnæringer, samt nye marine næringer. Informasjon brukt i utstillinger kan innebære forskningsresultater, informasjon og kunnskap basert på grunnforskning, generisk informasjon om forsknings- og næringstemaer.

BarentsWatch ønsker også å dra inn våre samarbeidspartnere i en slik formidlingsarena. Partnere som Havforskningen og UiT Norges arktiske universitet er allerede deltakere.

Les mer om Kystens Hus her.

onsdag 23. september 2015

Kvalitetsheving for redskapsdata i FiskInfo - Kart til kartplotter

Fra begynnelsen av september er BarentsWatch partner Kystvakten et steg videre i omlegging av sine systemer. For BarentsWatch sine brukere resulterer dette i bedre data for kartdataene som vi distribuerer for faststående redskap/bruk.

Med siste omlegging har Kystvakten helt gått bort fra sitt tidligere system og over til det systemet som BarentsWatch har fått levert data fra siden februar i år. Det vil si at de dataene som er tilgjengelige via BarentsWatch er de samme som distribueres via Kystvaktsentralen manuelt.

Kartdataene kan brukes ombord på fiskefartøyene og importeres i kartplottere for å synliggjøre hvor andre fiskere har satt redskap. Gjennom dette kan fiskere som skal sette garn eller fiskere som skal tråle unngå andres redskaper.

Gjennom BarentsWatch kan brukeren laste ned eller eller abonnere på dataene via epost. Via maskingrensesnitt/API kan også systemleverandører levere dataene direkte i kartplottere.

Les mer om tjenesten på www.barentswatch.no/fiskinfo

onsdag 2. september 2015

Invitasjon til "Industry day" for EU prosjektBarentsWatch er partner i EU prosjektet EUCISE 2020.

I den forbindelse kan vi videreformidle informasjon om industriseminar for utvikling av systemer, i første omgang gjennom deltakelse i en survey med frist 10. september

The EUCISE2020 project is interested in a market survey concerning the availability of innovative technologies and solutions for cross-sector and cross-border information exchange in maritime surveillance, according to the CISE – Common Information Exchange Environment principles.
Les mer og last ned spørreskjema på: www.eucise2020.eu.

The event will be held on September 23rd, in Brussels, at HUSA President Park Hotel (http://www.husapresidentpark.com/default-en.html ), hours 9:00 - 18:00; the agenda of the event will be published after September 10th, the closing date for the survey.

Mer synlig gjennom sosiale medier

Med en del publikumsrettede tjenester har BarentsWatch nå fått seg Facebook-side. Tanken er at det er enklere for folk å få informasjonen denne veien, enn å aktivt oppsøke portalen eller abonnere per e-post på en blogg.

Her er det lagt ut lenker til de mest aktuelle sidene på portalen vår, så nå er det bare å spre en lenke til siden.

fredag 12. juni 2015

Fiskehelse

Oppdatering juni 2016: Tjenesten er nå lastert på www.barentswatch.no/fiskehelse

____

Et nytt kartverktøy som viser status for lakselus, fiskesykdommer og rensefisk basert på offentlige kilder.

Barentswatch samarbeider nå med Mattilsynet om tjenesten Fiskehelse. Verktøyet er planlagt som den foretrukne offentlige visningen av helsesituasjon for akvakultur. Dette vil gi unik nytteverdi ved at den kombinerer datastrømmer fra forskjellige offentlige kilder for å gi en helhetlig oversikt over fiskehelse langs norskekysten.


APIer og BarentsWatch deling av data til systemleverandører

Et viktig mål med løsninger som blir tatt frem i BarentsWatch er at data skal vises i de systemene brukeren er vant med. Det vil si at målet i mange tilfeller bare er nådd delvis om løsninger og tjenester kan vises i BarentsWatch sine grensesnitt. Ønsket er at for eksempel at fiskeskipperen skal kunne vise informasjon om hvor seismikkaktiviteten foregår direkte i sin kartplotter, ombord på båten.

mandag 8. juni 2015

BarentsWatch i møte med US Coast Guard


Under et besøk i Anchorage i mai presenterte BarentsWatch tjenesten Felles Ressursregister under "Norway US Arctic Collaboration", et ekspertseminar om Arktis med tema “Safety and Preparedness”.
Seminaret ble gjennomført på initiativ fra Utenriksdepartementet i forbindelse med HM Kong Harald Vs besøk i Alaska. 


I tillegg ble et møte med mellom aktuelle myndighetsorganisasjoner i Alaska, primært US Coast Guard, gjennomført i regi av BarentsWatch. Begge arrangementene ble gjort i sammarbeid med Institute of the North. 

torsdag 4. juni 2015

Dette ble sagt under Årskonferansen

Tom Cato Karlsen representerte Samferdselsdepartementet
under årets konferanse. Foto: Eivind Rinde.
Onsdag 3. juni arrangerte BarentsWatch sin tredje årskonferanse på Gardermoen. Statssekretær Tom Cato Karlsens tale åpnet årets konferanse. Den og resten av innleggene på programmet blir presentert her.


Innholdet er i all hovedsak koblet opp til tjenester som BarentsWatch nå har lansert og/eller er under utvikling.


fredag 22. mai 2015

Behov for innspill på API utvikling

Vi jobber for tiden med tilpasninger av BarentsWatch APIet (maskin til maskin grensesnitt) og søker tilbakemeldinger fra aktuelle systemleverandører.

Det gjelder særlig en ny API Key for å begrense tilgang til APIet.

For mer informasjon og for å gi din tilbakemelding se

https://code.barentswatch.net/wiki/x/6Ar1Ag

tirsdag 5. mai 2015

Hvordan få bedre systemutvikling i det offentlige?

BarentsWatch bidrar 29. mai med noen av våre erfaringer fra systemutvikling og anskaffelser i offentlig regi.

Konferansen Smidig Digitalisering 2015 samler deltakere fra det offentlige og leverandører til erfaringsutvikling om bruk av Agile/Smidig i det offentlige.

Les mer på www.deltager.no/smidig_digitalisering_2015

fredag 24. april 2015

Årskonferanse 3. juni

Årskonferansen avholdes i år på Radisson Blu Airport Hotell, ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

I løpet av det siste året er flere av våre nye tjenester tatt i bruk, og dette setter sitt preg på et spennende program.  Vi setter stor pris på å få presentere disse for statssekretær Tom Cato Karlsen og våre samarbeidspartnere.

Spesielt sporing og samhandling for operative tjenester er arbeidsområder som ikke så mange vet så mye om.

Til å presentere utviklingen av tjenestene fra podiet, deltar både samarbeidspartnere og brukere.

Årskonferansen er gratis, og åpen for alle: Påmelding her.

Se hele programmet her:

tirsdag 14. april 2015

Presenterer FiskInfo under Lofotfishing

Fra 17. til 19. april er BarentsWatch på plass under fiskerimessen Lofotfishing i Kabelvåg. Her ønsker vi å vise flere hvordan FiskInfo fungerer. En tjeneste hvor informasjon fra det offentlige havner rett inn på fiskerens kartplotter.

torsdag 26. mars 2015

Felles ressursregister

Foto: Kystvakten.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon, kapasitet og tilgjengelighet. 

torsdag 12. februar 2015

FiskInfo lansert

FHF og BarentsWatch lanserer i dag tjenesten "FiskInfo" - informasjon fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter.
Lansert av fiskeriminister Elisabeth Aspaker under årsmøtet til Fiskebåt.
Les mer om lansering og tjenesten på våre nettsider.

Her finner du fiskeriministerens tale.

Nyhetsbrev januar

Her er det første nyhetsbrevet vårt. Sendt ut i slutten av januar og neste er planlagt i slutten av mars.

onsdag 4. februar 2015

Utvidet bølgevarsel

Gjelder nå for utsatte områder langs store deler av Norskekysten.
Foto: Fosna-Folket/Tor-Helge Hvitsand.
Foto: Fosna-Folket/Tor-Helge Hvitsand.
Bølgevarselet fra BarentsWatch gjør det tryggere å ferdes langs utsatte farleder. Tjenesten er utviklet for Kystverket og BarentsWatch av forskningsstiftelsen Polytec.

Grunnlaget for varslene er havbølgedata fra Meteorologisk institutt og National Weather Service som forbedres ved å bruke bunntopografien i området og vindinformasjon. Varslet oppdateres fire ganger i døgnet.

Nye områder denne gangen inkluderer store områder rundt Rolvsøy, Vestfjorden, Folda og Trondheimsleia. Visning og navigasjon på portalen har også fått en oppgradering.

tirsdag 27. januar 2015

Havbase

Ny karttjeneste viser skipsaktivitet og utslipp.

Nå er det enkelt å se et trafikkmønster på sjøen, både i forhold til geografi, tidsperiode og fartøytype. Kystverkets tjeneste Havbase gir nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.

Det er Kystverkets beredskapssenter for oljevern og avdelingen for plan og utredning som har stått for utviklingen. Hovedmålet har vært å forenkle uttak av data om skipsaktiviteten i norske havområder.

BarentsWatch har også bidratt inn i dette prosjektet. Dataene er noe vi ønsker å bruke inn i vår egen del av kartløsningen for forvaltning. Både i Arealverktøy og mer generelt forvaltningsverktøy.

onsdag 21. januar 2015

Arbeidsplan 2015

BarentsWatch har nå satt sammen en Arbeidsplan for 2015. Denne gir en oversikt over satsinger, rammeverk og organisasjonen. I tillegg presenteres det en beskrivelse av tjenester med oversikt over behov/brukerkrav, mål, involverte partnere, budsjett og milepæler.

Her er et utdrag: Arbeidsplan_2015_kapittel 1.pdf 

For ytterligere informasjon om BarentsWatch sitt arbeid i 2015, ta kontakt her.

tirsdag 20. januar 2015

EU CISE 2020 er i gang

12. januar 2015 ble starten på prosjektet EU CISE markert i Roma. CISE (Common Information Sharing Environment) er et prosjekt finansiert av European Comission. BarentsWatch deltar i prosjektet på vegne av Kystverket.

Gjennom et system med semantisk interoperabilitet er målet for EU CISE å bidra til økt deling av informasjon relatert til maritime områder. På den måten ønsker man å oppnå en mer kostnadseffektiv overvåking av de europeiske havområder. Økt samarbeid og deling av data vil bidra til å kunne takle mer effektivt nær samtids hendelser på sjø slik som ulykker, forurensnings hendelser, kriminalitet eller sikkerhetstrusler. 

CISE er en av byggeklossene i den Europeiske maritime sikkerhetsstrategien. I prosjektet deltar 14 medlemsland i EU samt Norge, representert ved 37 sivile og militære myndigheter, organisasjoner og etater som opererer i det maritime feltet. 

Barentswatch deltar i ni av prosjektets ti arbeidspakker. EUCISE har en prosjektperiode frem til sommeren 2017. Barentswatch deltok også i forprosjektet til EUCISE Coop.