tirsdag 27. januar 2015

Havbase

Ny karttjeneste viser skipsaktivitet og utslipp.

Nå er det enkelt å se et trafikkmønster på sjøen, både i forhold til geografi, tidsperiode og fartøytype. Kystverkets tjeneste Havbase gir nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.

Det er Kystverkets beredskapssenter for oljevern og avdelingen for plan og utredning som har stått for utviklingen. Hovedmålet har vært å forenkle uttak av data om skipsaktiviteten i norske havområder.

BarentsWatch har også bidratt inn i dette prosjektet. Dataene er noe vi ønsker å bruke inn i vår egen del av kartløsningen for forvaltning. Både i Arealverktøy og mer generelt forvaltningsverktøy.

onsdag 21. januar 2015

Arbeidsplan 2015

BarentsWatch har nå satt sammen en Arbeidsplan for 2015. Denne gir en oversikt over satsinger, rammeverk og organisasjonen. I tillegg presenteres det en beskrivelse av tjenester med oversikt over behov/brukerkrav, mål, involverte partnere, budsjett og milepæler.

Her er et utdrag: Arbeidsplan_2015_kapittel 1.pdf 

For ytterligere informasjon om BarentsWatch sitt arbeid i 2015, ta kontakt her.

tirsdag 20. januar 2015

EU CISE 2020 er i gang

12. januar 2015 ble starten på prosjektet EU CISE markert i Roma. CISE (Common Information Sharing Environment) er et prosjekt finansiert av European Comission. BarentsWatch deltar i prosjektet på vegne av Kystverket.

Gjennom et system med semantisk interoperabilitet er målet for EU CISE å bidra til økt deling av informasjon relatert til maritime områder. På den måten ønsker man å oppnå en mer kostnadseffektiv overvåking av de europeiske havområder. Økt samarbeid og deling av data vil bidra til å kunne takle mer effektivt nær samtids hendelser på sjø slik som ulykker, forurensnings hendelser, kriminalitet eller sikkerhetstrusler. 

CISE er en av byggeklossene i den Europeiske maritime sikkerhetsstrategien. I prosjektet deltar 14 medlemsland i EU samt Norge, representert ved 37 sivile og militære myndigheter, organisasjoner og etater som opererer i det maritime feltet. 

Barentswatch deltar i ni av prosjektets ti arbeidspakker. EUCISE har en prosjektperiode frem til sommeren 2017. Barentswatch deltok også i forprosjektet til EUCISE Coop.