tirsdag 20. januar 2015

EU CISE 2020 er i gang

12. januar 2015 ble starten på prosjektet EU CISE markert i Roma. CISE (Common Information Sharing Environment) er et prosjekt finansiert av European Comission. BarentsWatch deltar i prosjektet på vegne av Kystverket.

Gjennom et system med semantisk interoperabilitet er målet for EU CISE å bidra til økt deling av informasjon relatert til maritime områder. På den måten ønsker man å oppnå en mer kostnadseffektiv overvåking av de europeiske havområder. Økt samarbeid og deling av data vil bidra til å kunne takle mer effektivt nær samtids hendelser på sjø slik som ulykker, forurensnings hendelser, kriminalitet eller sikkerhetstrusler. 

CISE er en av byggeklossene i den Europeiske maritime sikkerhetsstrategien. I prosjektet deltar 14 medlemsland i EU samt Norge, representert ved 37 sivile og militære myndigheter, organisasjoner og etater som opererer i det maritime feltet. 

Barentswatch deltar i ni av prosjektets ti arbeidspakker. EUCISE har en prosjektperiode frem til sommeren 2017. Barentswatch deltok også i forprosjektet til EUCISE Coop. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!