tirsdag 27. januar 2015

Havbase

Ny karttjeneste viser skipsaktivitet og utslipp.

Nå er det enkelt å se et trafikkmønster på sjøen, både i forhold til geografi, tidsperiode og fartøytype. Kystverkets tjeneste Havbase gir nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.

Det er Kystverkets beredskapssenter for oljevern og avdelingen for plan og utredning som har stått for utviklingen. Hovedmålet har vært å forenkle uttak av data om skipsaktiviteten i norske havområder.

BarentsWatch har også bidratt inn i dette prosjektet. Dataene er noe vi ønsker å bruke inn i vår egen del av kartløsningen for forvaltning. Både i Arealverktøy og mer generelt forvaltningsverktøy.

Få oversikt over skipstrafikken her:


Alle større skip er pålagt å ha AIS-sendere. Disse gir informasjon om skipets identitet, posisjon, kurs og hastighet. Signalene leses fra stasjoner på land, men det trengs også satellitter for å få full dekning. Systemet bidrar til økt sikkerhet ved at skip får oversikt over hvor andre skip er og ved at trafikksentraler kan følge med.

Havbase logger (og lagrer) alle skipsposisjoner hvert 6. minutt. Nøyaktig posisjon beregnes basert på AIS som fanges opp fra mottakere på land, satellitter og en romstasjon. I alt beregnes posisjonen ut fra fire uavhengige kilder.

Basert på internasjonale standarder kan det basert på disse dataene, beregnes miljøbelastning for enkeltfartøy, fartøygrupper, geografiske områder og tidsperioder. Posisjonsdata fra AIS, berikes også med posisjonsangivelsene med tall på utslippskoeffisienter og estimat på utseilt distanse . Utslippstallene er estimert på grunnlag av skipets fart og informasjon fra skipsregisteret IHS Fairplay vedr. motorstyrke/-type, type drivstoff, skipets størrelse, mannskap m.v.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!