torsdag 26. mars 2015

Felles ressursregister

Foto: Kystvakten.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon, kapasitet og tilgjengelighet.