torsdag 26. mars 2015

Felles ressursregister

Foto: Kystvakten.
I en nødssituasjon er det avgjørende at de operative etatene har tilgang til informasjon om tilgjengelige ressurser, hvem som eier dem, posisjon, kapasitet og tilgjengelighet. 


BarentsWatch utvikler i samarbeid med Sopra Steria AS og operative etater et felles ressursregister, en plattform for utveksling av ressursinformasjon med grensesnitt til eksisterende ressursregistre hos etater og organisasjoner. Her vil informasjon fra ulike registre og sporingssystemer sammenstilles og integreres, og på den måten bidra til å effektivisere og forenkle tilgangen til ressursinformasjon betraktelig, særlig i oppstartsfasen av en redningsaksjon.

Det er spesielt Redningstjenesten, Kystverket og politiet som har uttrykt behov for et felles ressursregister. Dette er etater med 24/7-beredskap og med et stort og viktig ansvar knyttet til ulike typer hendelser. De er imidlertid ikke oppsatt med tilstrekkelige ressurser i egne rekker til å løse enhver situasjon, noe som gjør at de ofte ber om hjelp fra andre etater, private ressurseiere og frivillige organisasjoner. Felles ressursregister skal bidra til å forbedre denne oversikten.

En første versjon av løsningen skal testes i bruk i april 2015. I første omgang av en etat, men etter hvert vil løsningen være tilgjengelig for alle som har behov for å dele informasjon om sine ressurser med andre etater.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!