tirsdag 14. april 2015

Presenterer FiskInfo under Lofotfishing

Fra 17. til 19. april er BarentsWatch på plass under fiskerimessen Lofotfishing i Kabelvåg. Her ønsker vi å vise flere hvordan FiskInfo fungerer. En tjeneste hvor informasjon fra det offentlige havner rett inn på fiskerens kartplotter.

Prosjektet er et samarbeid mellom FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond), BarentsWatch og forskningsstiftelsen SINTEF. I tillegg bidrar Kystvaktsentralen, Oljedirektoratet, Meteorologisk institutt, Fiskeridirektoratet, systemleverandøren Dualog, Fiskebåt, og ikke minst representanter fra fiskeflåten.

Prosessene knyttet til innhenting av viktig informasjon, før en går i gang med fisket og under fisket, er både krevende og uoversiktlige. Fartøyene må hente inn og rapportere informasjon fra og til flere forskjellige dataleverandører og mottakere. Det har derfor lenge vært et ønske fra fiskeflåten om å få tilgang på en helhetlig og praktisk informasjonsløsning for distribusjon og rapportering av sentral informasjon. Det vil bidra til et mer effektivt fiske.

Den første versjonen av FiskInfo sørger for digital distribusjon av viktig informasjon som kan integreres i fiskernes fagsystemer som kartplotteren. I første omgang vil redskapsposisjoner, iskant, havbunnsinstallasjoner, planlagt og pågående seismikk være kartlag som kan lastes ned på kartplotteren.

Fiskerne bestemmer selv hvilken informasjon de ønsker å abonnere på fra BarentsWatch, og listen over kartlag vil bli utvidet basert på innspill fra brukerne. I den videre utviklingen ønsker prosjektet å bidra til å legge til rette for enhetlig rapportering fra fiskeflåten til myndighetene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!