fredag 22. mai 2015

Behov for innspill på API utvikling

Vi jobber for tiden med tilpasninger av BarentsWatch APIet (maskin til maskin grensesnitt) og søker tilbakemeldinger fra aktuelle systemleverandører.

Det gjelder særlig en ny API Key for å begrense tilgang til APIet.

For mer informasjon og for å gi din tilbakemelding se

https://code.barentswatch.net/wiki/x/6Ar1Ag

tirsdag 5. mai 2015

Hvordan få bedre systemutvikling i det offentlige?

BarentsWatch bidrar 29. mai med noen av våre erfaringer fra systemutvikling og anskaffelser i offentlig regi.

Konferansen Smidig Digitalisering 2015 samler deltakere fra det offentlige og leverandører til erfaringsutvikling om bruk av Agile/Smidig i det offentlige.

Les mer på www.deltager.no/smidig_digitalisering_2015