fredag 12. juni 2015

Fiskehelse

Oppdatering juni 2016: Tjenesten er nå lastert på www.barentswatch.no/fiskehelse

____

Et nytt kartverktøy som viser status for lakselus, fiskesykdommer og rensefisk basert på offentlige kilder.

Barentswatch samarbeider nå med Mattilsynet om tjenesten Fiskehelse. Verktøyet er planlagt som den foretrukne offentlige visningen av helsesituasjon for akvakultur. Dette vil gi unik nytteverdi ved at den kombinerer datastrømmer fra forskjellige offentlige kilder for å gi en helhetlig oversikt over fiskehelse langs norskekysten.


APIer og BarentsWatch deling av data til systemleverandører

Et viktig mål med løsninger som blir tatt frem i BarentsWatch er at data skal vises i de systemene brukeren er vant med. Det vil si at målet i mange tilfeller bare er nådd delvis om løsninger og tjenester kan vises i BarentsWatch sine grensesnitt. Ønsket er at for eksempel at fiskeskipperen skal kunne vise informasjon om hvor seismikkaktiviteten foregår direkte i sin kartplotter, ombord på båten.

mandag 8. juni 2015

BarentsWatch i møte med US Coast Guard


Under et besøk i Anchorage i mai presenterte BarentsWatch tjenesten Felles Ressursregister under "Norway US Arctic Collaboration", et ekspertseminar om Arktis med tema “Safety and Preparedness”.
Seminaret ble gjennomført på initiativ fra Utenriksdepartementet i forbindelse med HM Kong Harald Vs besøk i Alaska. 


I tillegg ble et møte med mellom aktuelle myndighetsorganisasjoner i Alaska, primært US Coast Guard, gjennomført i regi av BarentsWatch. Begge arrangementene ble gjort i sammarbeid med Institute of the North. 

torsdag 4. juni 2015

Dette ble sagt under Årskonferansen

Tom Cato Karlsen representerte Samferdselsdepartementet
under årets konferanse. Foto: Eivind Rinde.
Onsdag 3. juni arrangerte BarentsWatch sin tredje årskonferanse på Gardermoen. Statssekretær Tom Cato Karlsens tale åpnet årets konferanse. Den og resten av innleggene på programmet blir presentert her.


Innholdet er i all hovedsak koblet opp til tjenester som BarentsWatch nå har lansert og/eller er under utvikling.